Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 513
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Malachovský Andrej
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Malina Radovan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Maliniak Pavol
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Mamojka Mojmir
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Mandzák Peter
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Mandzáková Martina
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Maráková Vanda
(prof., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Marasová Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Marčeková Radka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Marková Viera
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Marsac Fabrice
(dr. hab., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Martinka Pavel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Martinkovičová Miriam
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Masarik Albín
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Masný Matej
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Mazúrová Barbora
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Medveď Miroslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Medveďová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Melicherčík Miroslav
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Melicherčíková Miroslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Melichová Zuzana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Mencerová Ingrid
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Mendelová Viera
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Mesárová Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Mešková Ľudmila
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Mičko Peter
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Mičková Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Midula Pavol
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Mihók Peter
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Michal Jiří
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FiF Aktuálny | Úplný
Michaliková Alžbeta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Minárová Martina
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Mintálová Tatiana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Molnárová Eva
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Monoszová Gabriela
(RNDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Muránska Jana
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Murin Ivan
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Musa Hussam
(prof., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Musová Zdenka
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Nagy Imrich
(doc., Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Nečas Pavel
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Nedelová Gabriela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Nemcová Lívia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Nemec Juraj
(prof., Ing., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Nemec Miroslav
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Némethová Monika
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Niklová Miriam
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Novák Daniel
(doc., JUDr. Ing., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Nováková Dagmar
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Novocký Michal
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.