Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 510
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Maliniak Pavol
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Mamojka Mojmir
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Mandzák Peter
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Mandzáková Martina
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Maráková Vanda
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Marasová Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Marciš Matúš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Marčeková Radka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Marková Viera
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Marsac Fabrice
(dr. hab., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Martinka Pavel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Martinkovičová Miriam
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Masarik Albín
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Masný Matej
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Mazúrová Barbora
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Medveď Miroslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Medveďová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Melicherčík Miroslav
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Melicherčíková Miroslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Melichová Zuzana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Mencerová Ingrid
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Mendelová Viera
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Mesárová Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Mešková Ľudmila
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Mešťan Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Mičko Peter
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Mičková Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Midula Pavol
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Mihók Peter
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Michal Jiří
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Michaliková Alžbeta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Minárová Martina
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Mintálová Tatiana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Molnárová Eva
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Monoszová Gabriela
(RNDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Muller Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Murin Ivan
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Musa Hussam
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Musová Zdenka
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Nagy Imrich
(doc., Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Nečas Pavel
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Nedelová Gabriela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Nemcová Lívia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Nemec Juraj
(prof., Ing., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Nemec Miroslav
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Némethová Monika
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Niklová Miriam
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Novák Daniel
(doc., JUDr. Ing., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Nováková Dagmar
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Novocký Michal
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Maliniak Pavol
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Mamojka Mojmir
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Mandzák Peter
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Mandzáková Martina
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Maráková Vanda
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Marasová Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Marciš Matúš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Marčeková Radka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Marková Viera
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Marsac Fabrice
(dr. hab., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Martinka Pavel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Martinkovičová Miriam
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Masarik Albín
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Masný Matej
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Mazúrová Barbora
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Medveď Miroslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Medveďová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Melicherčík Miroslav
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Melicherčíková Miroslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Melichová Zuzana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Mencerová Ingrid
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Mendelová Viera
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Mesárová Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Mešková Ľudmila
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Mešťan Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Mičko Peter
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Mičková Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Midula Pavol
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Mihók Peter
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Michal Jiří
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Michaliková Alžbeta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Minárová Martina
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Mintálová Tatiana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Molnárová Eva
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Monoszová Gabriela
(RNDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Muller Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Murin Ivan
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Musa Hussam
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Musová Zdenka
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Nagy Imrich
(doc., Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Nečas Pavel
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Nedelová Gabriela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Nemcová Lívia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Nemec Juraj
(prof., Ing., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Nemec Miroslav
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Némethová Monika
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Niklová Miriam
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Novák Daniel
(doc., JUDr. Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Nováková Dagmar
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Novocký Michal
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.