Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 324
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Slaninka Vladimír
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Slávik Ján
(prof., Mgr. art., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Slivka Ondrej
(prof., akad. mal., ArtD.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Smetana Samuel
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Smržová Darina
(prof., Mgr.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Stanek Tomáš
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Stepanov Alexander
(prof., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 HTF Aktuálny | Úplný
Suchan Rastislav
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Surý Tomáš
(PhDr., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Svarinský Peter
(doc., Mgr.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Szabó Imrich
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Szomolányi Stanislav
(prof., Mgr.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Šafáříková Katarína
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Šandor Peter
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Šaray Ondrej
(doc., Mgr., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 HTF Aktuálny | Úplný
Šašina Radoslav
(prof., Mgr., ArtD.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Šašinová Dana
(doc., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 HTF Aktuálny | Úplný
Šebesta Róbert
(Mgr. art., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Šedo Marcel
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Ševčík Ján
(Mgr. art., ArtD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Šimko Ján
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Šimková Soňa
(prof., PhDr., CSc.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Šimončič Jozef
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Šimun Peter
(Mgr. Art.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Šlapeta Maroš
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Šmatlák Martin
(prof., PhDr.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Šoltys Vladislav
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Šošková Eva
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Šprtová Mária
(Mgr. art.)
Asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Štefánek Dušan
(Mgr. art.)
Asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Štefankovič Leo
(doc., Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Štefko Marcel
(Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Štefková Markéta
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Štrbák Marek
(Mgr. art., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 HTF Aktuálny | Úplný
Štrbák Ján
(doc., Mgr. Art.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Šuchta Robert
(Mgr. art.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Šulaj Ondrej
(prof., Mgr.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Šuleková Marta
(Ing., ArtD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Šulík Martin
(prof., Mgr., ArtD.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Šulík Marek
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Švec Štefan
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Šveda Róbert
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Timková Ingrid
(prof., Mgr. art.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Tomka Juraj
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Trančík Dušan
(doc., Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Turian Edita Mihaela
(Mgr. art.)
Asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Uličiansky Ján
(prof., Mgr.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Urban Marian
(Mgr.)
Asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Urbancová Hana
(doc., PhDr., DrSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 HTF Aktuálny | Úplný
Vachálková Simona
(Mgr.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 16.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.