Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 671
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
HOLAN Tomáš
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HOLAS Dušan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HOLEČKOVÁ Katarína
(Doc., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Holík Norbert
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
HOLLÝ Vladimír
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HOLOMÁŇ Jozef
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HORÁČEK Jiří
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HORNÁČEK Karol
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HORNÁČKOVÁ Veronika
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
HORŇÁKOVÁ Marta
(Prof., PhDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
HORNIAČKOVÁ Miroslava
(MUDr., PhD., MPH)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HORVÁTHOVÁ Eva
(Prof., MUDr., PhD., MPH)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
HORVÁTHOVÁ Mira
(doc., RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Horváthová Martina
(doc., RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FVZ Aktuálny | Úplný
HRABČÁKOVÁ Janka
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
HREBEŇÁROVÁ Bernadeta
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HREBÍK Marián
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HRIVNÁK Ján
(JUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HRUBIŠKO Martin
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HRUBIŠKO Mikuláš
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Hučko Ondrej
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
HUDCOVIČOVÁ Martina
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Hudec Jozef
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Hudec Peter
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Hudec Martin Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
HUDECOVÁ Lucia
(Ing.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HUJOVÁ Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Hulej Peter
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
HULMAN Michal
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
HURBÁNKOVÁ Marta
(Doc., PhMr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
HUSAROVIČOVÁ Eva
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
HÚŠŤAVOVÁ Lucia
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
HYBLER Peter
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
CHABROŇ Miroslav
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Chamulová Gabriela
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
CHLÁDEKOVÁ Petra
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
CHOUDHURY Sawkat
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
CHOVANCOVÁ Darina
(Doc., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Chrenková Andrea
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
CHRISTOVÁ Eva
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Ilončiaková Marianna
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
IVANIČOVÁ Denisa
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
IVANKOVÁ Renáta
(PhDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
JACKO Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
JAĎUĎOVÁ Soňa
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
JANÁKOVÁ Alžbeta
(MUDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
JANČO Ladislav
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
JANČOVIČOVÁ Renáta
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
JANICZEKOVÁ Elena
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
JANÍČKOVÁ Oľga
(RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 09.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.