Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 343
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Mináriková Juliána
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Mistrík Miloš
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Miškařík Pavel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Miština Juraj
(doc., Mgr. PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Moravčíková Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Mosneaga Valeriu
(prof., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Mrkvová Michaela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Murár Peter
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Nemeček Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Neuwirth Jiří
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Nicák Andrejka
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Nováková Renata
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Odlerová Eva
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Odorčák Juraj
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Olexová Nikoleta
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Ölvecký Miroslav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Ondrejovič Miroslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Orlíková Monika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Palkovič Michal
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny Úplný
Palovičová Terézia
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Panasenko Nataliya
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
PASTOREK Jaromír
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FPV Aktuálny Úplný
Petlák Erich
(prof., PhDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FF Aktuálny Úplný
Petrášová Božena
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FF Aktuálny Úplný
Petríková Rosinová Iveta
(PaedDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny Úplný
Piatrov Igor
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Pisarski Mariusz Lucjan
(Mgr., Dr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Plačková Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny Úplný
Poórová Edita
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Popracová Zuzana
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Porubjak Matúš
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Pospíchal Jiří
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Pravda Ľudovít
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Pravdová Hana
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Pribilová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Priečko Martin
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Prostináková Hossová Monika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Raabová Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Radošinská Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Rafay Ján
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Rajnák Cyril
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Rákoš Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Randin Alexander
(doc., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Rataj Jan
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Reschová Jana
(doc., JUDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Rigo František
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Říchová Blanka
(Dr. h. c, PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Rimarčík Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Rojková Zuzana
(Mgr. Bc., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Rozemberg Andrej
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Mináriková Juliána
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Mistrík Miloš
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Miškařík Pavel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Miština Juraj
(doc., Mgr. PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Moravčíková Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Mosneaga Valeriu
(prof., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Mrkvová Michaela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Murár Peter
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Nemeček Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Neuwirth Jiří
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nicák Andrejka
(Mgr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nováková Renata
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Odlerová Eva
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Odorčák Juraj
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Olexová Nikoleta
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Ölvecký Miroslav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Ondrejovič Miroslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Orlíková Monika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Palkovič Michal
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
Palovičová Terézia
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Panasenko Nataliya
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
PASTOREK Jaromír
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
FPV
Petlák Erich
(prof., PhDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
FF
Petrášová Božena
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
FF
Petríková Rosinová Iveta
(PaedDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
Piatrov Igor
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Pisarski Mariusz Lucjan
(Mgr., Dr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Plačková Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
Poórová Edita
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Popracová Zuzana
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Porubjak Matúš
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Pospíchal Jiří
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Pravda Ľudovít
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Pravdová Hana
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Pribilová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Priečko Martin
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Prostináková Hossová Monika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Raabová Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Radošinská Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Rafay Ján
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Rajnák Cyril
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Rákoš Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Randin Alexander
(doc., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Rataj Jan
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Reschová Jana
(doc., JUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Rigo František
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Říchová Blanka
(Dr. h. c, PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Rimarčík Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Rojková Zuzana
(Mgr. Bc., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Rozemberg Andrej
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.