Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 363
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Martovič Matej
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Mašán Ján
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Matušíková Ildikó
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Meluš Matúš
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Mendelová Dáša
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
MIČKOVÁ Zuzana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FF Aktuálny | Úplný
Miertuš Stanislav
(prof., Dr. h. c. Ing., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Mihálik Jaroslav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Mihálik Daniel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FPV Aktuálny | Úplný
Michvocíková Veronika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Miklenčičová Renáta
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Miklovič Jozef
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Mikuš Dalibor
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Mináriková Juliána
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Mistrík Miloš
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Miština Juraj
(doc., Mgr. PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Moravčíková Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Mosneaga Valeriu
(prof., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Motýľ Branislav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Murár Peter
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Nemeček Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Neuwirth Jiří
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Nicák Andrejka
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Nováková Renata
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Obhlídal Erika Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Odlerová Eva
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Odorčák Juraj
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Ochaba Róbert
(doc., PhDr., PhD., MPH)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny | Úplný
Ölvecký Miroslav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Ondrejovič Miroslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Orlíková Monika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Palkovič Michal
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny | Úplný
Palovičová Terézia
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Panasenko Nataliya
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
PASTOREK Jaromír
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FPV Aktuálny | Úplný
Petrášová Božena
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FF Aktuálny | Úplný
Petríková Rosinová Iveta
(PaedDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny | Úplný
Pipíška Martin
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FPV Aktuálny | Úplný
Pisarski Mariusz Lucjan
(Mgr., Dr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Plačková Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny | Úplný
Pondelík Radovan
(Ing.)
Lektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Poór Robert
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Poórová Edita
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Popracová Zuzana
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Porubanová Monika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Porubjak Matúš
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Pospíchal Jiří
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Potočný Maroš
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Pravda Ľudovít
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Pravdová Hana
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 03.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.