Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 668
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Hatalová Helena
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Havadejová Ivana
(PhDr.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Hečková Jaroslava
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Hitrík Tomáš
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Hladký Vratislav
(Dr. Ing.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove 2 FM Aktuálny | Úplný
Hlebová Bibiána
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Hnatová Jana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Homzová Petra
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Hoptová Luciána
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Horák Karol
(prof., PhDr., CSc.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Horňák Ladislav
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove 2 FHPV Aktuálny | Úplný
Horňáková Anna
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Horváth Rudolf
(prof., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Horváthová Jarmila
(Ing., CSc.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Hosa Vladimír
(Ing., MPH)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Hospodár Michal
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Hostová Ivana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Hromada Martin
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Hruščová Eva
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Hubcejová Jaroslava
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Hudáková Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Hudáková Jana
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Hudáková Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Hulíková Mária
(doc., MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Huňady Marian
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Husár Ján
(doc., ThDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny | Úplný
Huttmanová Emília
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Chmelík Marek
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Chovancová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Chovanec Marek
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Chovanová Erika
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Iľkovič Sergej
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Ištok Robert
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Ištvan Imrich
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Ivanová Monika
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Izdenczyová Nikoleta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Jakubík Peter
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Jambor Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Jašková Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Javor Martin
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Jenčová Sylvia
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Ježek Václav
(doc., ThDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny | Úplný
Jirsa Milan
(prof., MUDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Jordán Daniel
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Junek Ivan
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Jurčišinová Nadežda
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Jurica Martin
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Juricová Katarína
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Jusková Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Kačmárová Alena
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.