Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 552
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Klimková Simona
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Klubert Peter
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Kmeťová Mária
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 FPV Aktuálny | Úplný
Kočnerová Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Koleják Kamil
(MUDr. MSc., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Kolena Branislav
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Kollárová Dana
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Komora Juraj
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Kompasová Katarína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Kondrla Peter
(doc., PhDr. PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Kontriková Šusteková Ivana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Kónya Šimon
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Kopecký Peter
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Koprda Štefan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Koprda Tomáš
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Koprdová Ľubica
(Mgr.)
Lektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Korček Jozef
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Korenková Marcela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Korený Peter
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Korch Ján
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Kováč Jozef
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Kováčiková Elena
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Kováčová Veronika
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Kováčová Zuzana
(prof., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Kozáčiková Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Kozárová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Kozárová Nina
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Kozmács István
(Dr. habi, Dr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Kozubík Michal
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Krafl Pavel Otmar
(prof., PhDr., Dr.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Krajčovič Jaroslav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Kralčák Ľubomír
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Králik Roman
(prof., PaedDr. THDr., Th. D.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Kráľová Zdena
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Kramáreková Hilda
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Kratochvil Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Krause Daniel
(Dr. phil.)
Lektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Krausová Agáta
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Krčmár Matúš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Krčmárová Bohumila
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Krištofová Erika
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Krno Svetozár
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Krogmann Alfred
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Kručayová Alena
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Krumpálová Zuzana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Kučerková Magda
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 FF Aktuálny | Úplný
Kumeda Olena
(doc., PhD.)
Lektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Kuna Roman
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Kuna Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Kupková Janka
(PhDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.