Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 335
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Maslen Michal
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Mašľanyová Darina
(doc., JUDr., CSc.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Matejdes Milan
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Mátejová Alena
(JUDr., PhD., MHA)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave 2 FZSP Aktuálny | Úplný
Matejovič Pavel
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
McCauley Aaron Lektor Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Mészáros Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Miháliková Silvia
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Micháliková Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave 2 FZSP Aktuálny | Úplný
Miklošová Katarina
(PhDr.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Mikurčík Erich
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Mikušiak Marek
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Miś Łucjan Karol
(doc., Ph.D.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Mitášová Monika
(doc., Ing. arch., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Molnárová Letovancová Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Moravčíková Michaela
(ThLic. Mgr., Th. D.)
Výskumný pracovník - výskumník Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Mosný Peter
(Dr. h. c, JUDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Mydlíková Eva
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Němec Damián
(doc., ThLic. Mgr., Dr.)
Výskumný pracovník - výskumník Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Nemec Rastislav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Nemec Matúš
(doc., JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave 2 PraF Aktuálny | Úplný
Nevolná Zuzana
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Nováková Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Novotná Marianna
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Odráška Lukáš
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Olšovská Andrea
(prof., JUDr. Mgr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Ondriska František
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Ondrušová Adriana
(prof., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave 2 FZSP Aktuálny | Úplný
Orbanová Eva
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Orišková Mária
(doc., Dr. phil. Mgr.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Panczová Helena
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Pappová Oľga
(PaedDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Paštéka Milan
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Patráš Vladimír
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave 2 PdF Aktuálny | Úplný
Patyi Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Pavlov Ivan
(doc., PaedDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave 3 PdF Aktuálny | Úplný
Pavlovičová Kristína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Pekarčíková Jarmila
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Pekárik Ladislav
(Mgr., Ph.D.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Peterková Viera
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Petrášová Božena
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave 2 FZSP Aktuálny | Úplný
Petrová Zuzana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Pinterič Uroš
(prof., Ph.D.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Pipíška Martin
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave 2 PdF Aktuálny | Úplný
Plančíková Dominika
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Podmanický Ivan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Pokorný Milan
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Pokrivčák Anton
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Pokrivčáková Silvia
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Príbelský Patrik
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 03.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.