Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 899
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Galajdová Alena
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Galanda Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Gálisová Lucia
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Gamcová Mária
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Gamec Ján
(doc., Ing., CSc.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Gašinec Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Gašpár Štefan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Gašparovič Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Gavurová Beáta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Gazda Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Gazda Vladimír
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Genči Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Gibová Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Girman Michal
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Girmanová Homzová Mária
(JUDr.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Girovský Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Gladišová Iveta
(Ing., CSc.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Glatz Juraj
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Gloček Ján
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Glova Jozef
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Gluchmanová Marta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Gmiterko Alexander
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Gorzás Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Grambálová Eva
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Grega Robert
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Gregor Karol
(Ing.akad.arch.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Greš Miroslav
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Greškovič František
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Grešová Elena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Grinčová Anna
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Gróf Marek
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Guzan Milan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Guzanová Anna
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Hagara Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Hagarová Mária
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Hajduk Mikuláš
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Hájik Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Halama Maroš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Haľko Jozef
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Hamarová Emília
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Hanák Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Hančin Peter
(Mgr.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Hančovský Igor
(Ing.)
Lektor Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Hanzen Róbert
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Harabinová Slávka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Harachová Daniela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Harčarik Vladimír
(PaedDr.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Harčarik Gabriel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Haščák Andrej
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Hatala Michal
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 10 14 18 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.