Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 522
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Chrenek Peter
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Chreneková Marcela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Igaz Dušan
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Ikrényi Ivan
(RNDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Ilková Zuzana
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Imrich Ivan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Ivanič Porhajašová Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Ivanišová Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Ivanková Tatiana
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Jablonický Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Jakabová Silvia
(PaedDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Jakabovičová Johana
(PhDr. M. A., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Jalakšová Viera Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Jambor Tomáš
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Janíček Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Janoško Ivan
(doc., Ing., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Jarábková Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Javoreková Soňa
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Jedlička Jaroslav
(doc., PaedDr. Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Jobbágy Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Juhás Peter
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Juráček Miroslav
(prof., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Juríčková Zuzana
(Ing. Bc., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Jurík Ľuboš
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Kačániová Miroslava
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Kádeková Zdenka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Kadnár Milan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Kalafová Anna
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Kaletová Tatiana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Kanka Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Kapsdorferová Zuzana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Karandušovská Ingrid
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Karšňáková Jana
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Kasarda Radovan
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Kažimírová Viera
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Kecskés Norbert
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Kliment Marcel
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Klimentová Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Klimešová Tatiana Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Kobida Ľubomír
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Kočner Marián
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Kolesárová Adriana
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Kolesárová Anna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Kollár Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Kollárová Katarína
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Kollárová Marta Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Kolláthová Renata
(Ing.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Konc Ľubomír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Končeková Lýdia
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Kopčeková Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Chrenek Peter
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Chreneková Marcela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Igaz Dušan
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Ikrényi Ivan
(RNDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Ilková Zuzana
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Imrich Ivan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Ivanič Porhajašová Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Ivanišová Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Ivanková Tatiana
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Jablonický Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Jakabová Silvia
(PaedDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Jakabovičová Johana
(PhDr. M. A., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Jalakšová Viera Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Jambor Tomáš
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Janíček Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Janoško Ivan
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Jarábková Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Javoreková Soňa
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Jedlička Jaroslav
(doc., PaedDr. Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Jobbágy Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Juhás Peter
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Juráček Miroslav
(prof., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Juríčková Zuzana
(Ing. Bc., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Jurík Ľuboš
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Kačániová Miroslava
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Kádeková Zdenka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Kadnár Milan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Kalafová Anna
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Kaletová Tatiana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Kanka Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Kapsdorferová Zuzana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Karandušovská Ingrid
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Karšňáková Jana
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Kasarda Radovan
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Kažimírová Viera
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Kecskés Norbert
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Kliment Marcel
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Klimentová Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Klimešová Tatiana Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Kobida Ľubomír
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Kočner Marián
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Kolesárová Adriana
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Kolesárová Anna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Kollár Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Kollárová Katarína
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Kollárová Marta Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Kolláthová Renata
(Ing.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Konc Ľubomír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Končeková Lýdia
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Kopčeková Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.