Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 3128
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Radošinská Jana
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Raganová Andrea
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Rajcigelová Táňa
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Rajčáková Eva
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Rajčáni Jakub
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Rajčok Matúš
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Rajec Michal
(ICDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave RCBF Aktuálny | Úplný
Rajtík Tomáš
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Rakovský Erik
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Rakšányiová Jana
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Ralbovská Sopúchová Soňa
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Ramos Rivera Gonzalo Alonso
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Raninec Jozef
(prof., PhDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Rankov Pavel
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Rapant Stanislav
(doc., RNDr., DrSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Rapošová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Rašková Věra
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Rauová Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Rauová Drahomíra
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Rausová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Ravasová Jana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Rázus Martin
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Redecha Mikuláš
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Redecha Martin
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Rehák Štefan
(doc., RNDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Reháková Daniela
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Reichardt David
(PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny | Úplný
Reimer Tibor
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave RCBF Aktuálny | Úplný
Reis Richard
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Rejleková Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Rekeň Viktor
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Remák Igor
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Remišová Anna
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny | Úplný
Renczés Emese
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Rendeková Viera
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Rendeková Katarína
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Rendeková Alena
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Rentková Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny | Úplný
Repiská Vanda
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Repiský Marcel
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Repka Richard
(prof., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Repko Jozef
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave RCBF Aktuálny | Úplný
Repová Kristína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Ricziová Beata
(PhDr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Riedel Rudolf
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Richtáriková Marta
(RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Richterová Romana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Rijáková Zita
(PhDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Rísová Vanda
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Rizmanová Stella
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
«« 1 17 32 44 45 46 47 48 49 50 63 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 26.06.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.