Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 3124
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Rankov Pavel
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Rapant Stanislav
(doc., RNDr., DrSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Rapošová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Rašková Věra
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Raučinová Mária
(PharmDr., PhD.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny Úplný
Rauová Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Rauová Drahomíra
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny Úplný
Rausová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Ravasová Jana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Rázus Martin
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Redecha Martin
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Redecha Mikuláš
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Regec Milan
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Rehák Štefan
(doc., RNDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Reháková Daniela
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Reimer Tibor
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave RCBF Aktuálny Úplný
Reis Richard
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Rejleková Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Rekeň Viktor
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Remák Igor
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Remišová Anna
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny Úplný
Remišová Miriam
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny Úplný
Renczés Emese
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Rendeková Katarína
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny Úplný
Rendeková Alena
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Rendeková Viera
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Rentková Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny Úplný
Repiská Gabriela
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Repiská Vanda
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Repiský Marcel
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Repka Richard
(prof., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Repová Kristína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Riečický Adam
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
RIEDEL Rudolf
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Richtáriková Marta
(RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Richterová Romana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Rijáková Zita
(PhDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Rísová Vanda
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Rizmanová Stella
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Rjaško Michal
(RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Roháč Juraj
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Rohoň Peter
(doc., MUDr., Ph.D.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Rochovská Alena
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Rondová Erika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny Úplný
Rosa Samuel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Rosenbergová Marcela
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Rosoľanka Róbert
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Rosskopfová Oľga
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Rostás Kristína
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Rošková Eva
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Rankov Pavel
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Rapant Stanislav
(doc., RNDr., DrSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Rapošová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Rašková Věra
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Raučinová Mária
(PharmDr., PhD.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FaF
Rauová Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Rauová Drahomíra
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FaF
Rausová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Ravasová Jana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Rázus Martin
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Redecha Martin
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Redecha Mikuláš
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Regec Milan
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Rehák Štefan
(doc., RNDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Reháková Daniela
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Reimer Tibor
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
RCBF
Reis Richard
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Rejleková Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Rekeň Viktor
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Remák Igor
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Remišová Anna
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FM
Remišová Miriam
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FSEV
Renczés Emese
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Rendeková Katarína
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FaF
Rendeková Alena
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Rendeková Viera
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Rentková Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FM
Repiská Gabriela
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Repiská Vanda
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Repiský Marcel
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Repka Richard
(prof., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Repová Kristína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Riečický Adam
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
RIEDEL Rudolf
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
LF
Richtáriková Marta
(RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Richterová Romana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Rijáková Zita
(PhDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Rísová Vanda
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Rizmanová Stella
(Mgr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Rjaško Michal
(RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Roháč Juraj
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Rohoň Peter
(doc., MUDr., Ph.D.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Rochovská Alena
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Rondová Erika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PraF
Rosa Samuel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Rosenbergová Marcela
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Rosoľanka Róbert
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Rosskopfová Oľga
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Rostás Kristína
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Rošková Eva
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.