Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 680
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
FÜLÖP Marko
(Ing., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
FURKOVÁ Katarína
(Doc., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Gábor Martin
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
GÁFRIKOVÁ Marta
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
GAGO František
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
GAJDOŠ Radomír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
GAJDOŠ Martin
(Doc., MUDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Gajdošová Stella
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
GALÁDOVÁ Irena
(Bc., MBA)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Galko Milan
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
GALOVIČ Juraj
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
GARAFOVÁ Alexandra
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Garajová Barbora Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
GAŠPAROVIČ Ivo
(MUDr., PhD.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
GAŠPAROVIČ Juraj
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
GAZDÍKOVÁ Katarína
(Doc., MUDr., PhD., MPH)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Gažová Dana
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
GEBEOVÁ Klára
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
GERGEL Michal
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
GLASA Jozef
(Prof., MUDr., PhD.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
GLASOVÁ Helena
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Glončák František
(Bc., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FZ Aktuálny | Úplný
GMITTEROVÁ Karin
(Doc., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
GÖBÖOVÁ Mária
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
GOGOLÁK Ivan
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Gogová Iveta
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
GOMOLČÁK Pavol
(RNDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti výskum. pracovníka mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
GOTTPREIS Ľubomír
(Mgr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
GREŠÍKOVÁ Monika
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Gurin Michal
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
GURÍN Daniel
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
GÚTH Anton
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
GYALOGOVÁ Jolana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
HABÁNOVÁ Hana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HÁBEKOVÁ Monika
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HÁJKOVÁ Marta
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Halpertová Mária
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Haluška Michal
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
HAMILTON Mária
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Handlovský Peter
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Hanula Miloslav
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
HARBUĽÁKOVÁ Michala
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HARRACHOVÁ Denisa
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti výskum. pracovníka mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HARREROVÁ Andrea
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
HATALA Robert
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
HATIAROVÁ Simoneta
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Havelová Mária
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
HAVERLÍKOVÁ Viera
(Doc., PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 FVZ Aktuálny | Úplný
Haviarová Anna
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
HAVLOVÁ Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.