Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 188
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Řádek Miroslav
(Mgr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Ridoško Jaroslav
(MUDr., PhD., MBA)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Rózsa Zoltán
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Sedláček Juraj
(doc., ThLic. Mgr., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Shtin Baňárová Patrícia
(PhDr.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 FZ Aktuálny | Úplný
Sika Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 FSEV Aktuálny | Úplný
Skalková Petra
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Sládek Ján
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Sládek Vladimír
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Slobodníková Jana
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 FZ Aktuálny | Úplný
Smatana Oto
(MUDr.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Sochuľáková Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Stodola Jiří
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Stratená Zuzana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Strigáčová Jana
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Struhár Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Šimovcová Chromá Darina
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Šimurka Pavol
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Španková Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Štefíková Elena
(Mgr., MPH.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Štefkovičová Mária
(prof., MUDr., PhD., MPH)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Šulcová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Švančárková Mariana
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Tupá Magdaléna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Uherík Ľubomír
(doc., Ing., CSc.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Valášek Rudolf
(Ing.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Vargas Osorio Zulema
(PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Vavro Ján, ml.
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Vavro Ján
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Večeřa Ján
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Vojtovič Sergej
(doc., Mgr., DrSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Volner Štefan
(prof., Dr., CSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Vomela Jindřich
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Zápotočný Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Zverbíková Jana
(Mgr.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Žiaková Elena
(doc., PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 3 FZ Aktuálny | Úplný
Žitňan Michal
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Živčicová Eva
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 01.08.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.