Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 668
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Ferko Michal
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Fertaľová Terézia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Flachbartová Lívia
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Fogaš Anton
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Forgáč Marcel
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Franko František
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Franková Libuša
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Frankovský Miroslav
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Fuchsová Katarína
(PhDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Futej Valér Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Gábor Mária
(PhDr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Gajdoš Miloslav
(Mgr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Gal Drzewiecka Iveta
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Galdunová Helena
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Gallo Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Gallo Peter
(doc., Ing., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Gaľová Jana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Garbarčík Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Gavura Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Gavurová Miroslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Gburová Jaroslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Geremešová Gita
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Germanová Beáta
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Germušková Marta
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Gintli Tibor
(Dr. habi, PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Gluchman Vasil
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Goč Vladimír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Gogová Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Gombár Miroslav
(doc., Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Gondová Mária
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Gonos Jaroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Grajciar Dušan
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Gregušiak Fecenková Michaela
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Gresty Jonathan
(M.A., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Grešlík Vladislav
(doc., ArtD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Grešš Halász Beáta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Gruľová Daniela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Gumanová Gabriela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Gunder Liubov
(doc.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Guzi Ľubomír
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Hadašová Lívia
(PhDr., PhD., MBA)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Hafičová Hedviga
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Hako René
(Mgr. MUDr., PhD., MHA, MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove 2 FZO Aktuálny | Úplný
Hamadej Martin
(PhDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Hamborský Vladimír
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Hangoni Tomáš
(doc., PhDr., PhD., mim. profesor)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny | Úplný
Harangozová Mária Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Harbuľová Ľubica
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Harvilko Jozef
(Mgr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Haško Štefan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove 2 FF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.