Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 668
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Ferko Michal
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Fertaľová Terézia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Flachbartová Lívia
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Fogaš Anton
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Forgáč Marcel
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Franko František
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Franková Libuša
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Frankovský Miroslav
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Fuchsová Katarína
(PhDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Futej Valér Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Gábor Mária
(PhDr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Gajdoš Miloslav
(Mgr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Gal Drzewiecka Iveta
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Galdunová Helena
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Gallo Peter
(doc., Ing., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Gallo Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Gaľová Jana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Garbarčík Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Gavura Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Gavurová Miroslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Gburová Jaroslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Geremešová Gita
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Germanová Beáta
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Germušková Marta
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Gintli Tibor
(Dr. habi, PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Gluchman Vasil
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Goč Vladimír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Gogová Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Gombár Miroslav
(doc., Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Gondová Mária
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Gonos Jaroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Grajciar Dušan
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Gregušiak Fecenková Michaela
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Gresty Jonathan
(M.A., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Grešlík Vladislav
(doc., ArtD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Grešš Halász Beáta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Gruľová Daniela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Gumanová Gabriela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Gunder Liubov
(doc.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Guzi Ľubomír
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Hadašová Lívia
(PhDr., PhD., MBA)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Hafičová Hedviga
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Hako René
(Mgr. MUDr., PhD., MHA, MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove 2 FZO Aktuálny Úplný
Hamadej Martin
(PhDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Hamborský Vladimír
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Hangoni Tomáš
(doc., PhDr., PhD., mim. profesor)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny Úplný
Harangozová Mária Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Harbuľová Ľubica
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Harvilko Jozef
(Mgr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Haško Štefan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove 2 FF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Ferko Michal
(PhDr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Fertaľová Terézia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Flachbartová Lívia
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Fogaš Anton
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Forgáč Marcel
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Franko František
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Franková Libuša
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Frankovský Miroslav
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Fuchsová Katarína
(PhDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Futej Valér Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Gábor Mária
(PhDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Gajdoš Miloslav
(Mgr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Gal Drzewiecka Iveta
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Galdunová Helena
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Gallo Peter
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Gallo Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Gaľová Jana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Garbarčík Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Gavura Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Gavurová Miroslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Gburová Jaroslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Geremešová Gita
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Germanová Beáta
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Germušková Marta
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Gintli Tibor
(Dr. habi, PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Gluchman Vasil
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Goč Vladimír
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Gogová Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Gombár Miroslav
(doc., Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Gondová Mária
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Gonos Jaroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Grajciar Dušan
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Gregušiak Fecenková Michaela
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Gresty Jonathan
(M.A., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Grešlík Vladislav
(doc., ArtD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Grešš Halász Beáta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Gruľová Daniela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Gumanová Gabriela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Gunder Liubov
(doc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Guzi Ľubomír
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Hadašová Lívia
(PhDr., PhD., MBA)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Hafičová Hedviga
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Hako René
(Mgr. MUDr., PhD., MHA, MPH)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove 2
FZO
Hamadej Martin
(PhDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Hamborský Vladimír
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Hangoni Tomáš
(doc., PhDr., PhD., mim. profesor)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PBF
Harangozová Mária Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Harbuľová Ľubica
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Harvilko Jozef
(Mgr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Haško Štefan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove 2
FF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.