Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 510
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Kalický Juraj
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Kaliská Lada
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Kaliský Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Kanderová Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Kanianska Radoslava
(doc., Ing., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Karabáš Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Kariková Soňa
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Kasáčová Bronislava
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Kaščáková Alena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Kazanský Rastislav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Kika Marian
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Klátik Jaroslav
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 PraF Aktuálny Úplný
Klečková Miroslava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Klement Ladislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Klementová Vladimíra
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Klimek Libor
(doc., JUDr. PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Klimková Andrea
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Klimová Katarína
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Klincková Janka
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Kluknavská Andrea
(Mgr., PhD., LL.M.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Kmeť Miroslav
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Kmeťová Jarmila
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Knapková Miroslava
(Mgr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Kobza Jozef
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Kobza Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Kollár Rastislav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Kollár Igor
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Kollár Dávid
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Kollár Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Kolomeytsev Evgeny
(Dr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Kološta Stanislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Kološtová Mariana
(doc., PaedDr., Ph.D.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Kompán Jaroslav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Koper Ján
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 FPVaMV Aktuálny Úplný
Korgová Monika
(Mgr., Ph.D.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Korim Vojtech
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Korimová Gabriela
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Kormancová Gabriela
(Mgr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Koróny Samuel
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Kosová Beata
(Dr. h. c, PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Koštialová Katarína
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Kotula Božena
(Dr., PhD.)
Lektor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Kováčik Branislav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 FPVaMV Aktuálny Úplný
Kováčová Eleonóra
(doc., PaedDr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Kováčová Daniela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Kováčová Marta
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Kováčová Simona
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Kováčová Švecová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Kovaľová Daniela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Kožiak Rastislav
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Kalický Juraj
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Kaliská Lada
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Kaliský Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Kanderová Mária
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Kanianska Radoslava
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Karabáš Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Kariková Soňa
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Kasáčová Bronislava
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Kaščáková Alena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Kazanský Rastislav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Kika Marian
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Klátik Jaroslav
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
PraF
Klečková Miroslava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Klement Ladislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Klementová Vladimíra
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Klimek Libor
(doc., JUDr. PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Klimková Andrea
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Klimová Katarína
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Klincková Janka
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Kluknavská Andrea
(Mgr., PhD., LL.M.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Kmeť Miroslav
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Kmeťová Jarmila
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Knapková Miroslava
(Mgr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Kobza Jozef
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Kobza Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Kollár Rastislav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Kollár Igor
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Kollár Dávid
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Kollár Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Kolomeytsev Evgeny
(Dr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Kološta Stanislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Kološtová Mariana
(doc., PaedDr., Ph.D.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Kompán Jaroslav
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Koper Ján
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3
FPVaMV
Korgová Monika
(Mgr., Ph.D.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Korim Vojtech
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Korimová Gabriela
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Kormancová Gabriela
(Mgr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Koróny Samuel
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Kosová Beata
(Dr. h. c, PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Koštialová Katarína
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Kotula Božena
(Dr., PhD.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Kováčik Branislav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3
FPVaMV
Kováčová Eleonóra
(doc., PaedDr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Kováčová Daniela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Kováčová Marta
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Kováčová Simona
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Kováčová Švecová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Kovaľová Daniela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Kožiak Rastislav
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.