Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 1015
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Dobiašová Soňa
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Doboš Jozef
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Dobranská Eva
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dobrovič Ľuboš
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Dobrovičová Anna
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dobrovičová Gabriela
(doc., JUDr., CSc.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Dobrowolska Kulanová Marta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Dóci Ivan
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dolný Jaroslav
(JUDr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Dolobáč Marcel
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Dombrovský Peter
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Domoráková Iveta
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Donič Viliam
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Doničová Jana
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dorko Erik
(prof., Mgr. MUDr., PhD., MPH, MBA)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dosedla Erik
(MUDr., MBA, PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Došeková Petra
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dračková Dana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Aktuálny | Úplný
Dragašek Jozef
(Mgr. MUDr., PhD., MHA)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dravecká Ingrid
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dražilová Sylvia
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Drenčáková Petra
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Drobňaková Simona
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dubayová Katarína
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dudáš Matej
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Dudič Rastislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dudlová Adriána
(MVDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dudych Agnés
(M. A.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Dulinová Bzdilová Renáta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Ďurica Jaroslav
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Ďurovcová Eva
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dyke Gareth
(BSc., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Aktuálny | Úplný
Džambová Anna
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Džatková Veronika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny | Úplný
Elbert Ľudmila
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Elečko Ján
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Eliášová Viera
(MVDr.)
Lektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Eötvösová Mária
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Eštok Gabriel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Fabian Myroslava
(prof., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Fábian Martin
(RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Fabián Marián
(RNDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Aktuálny | Úplný
Fabrici Igor
(RNDr., Dr.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Fabriciová Gabriela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Fagová Zuzana
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Fajdelová Marianna
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Farkašová Iannaccone Silvia
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Fečko Miroslav
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny | Úplný
Fedačko Ján
(doc., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Fedáková Katarína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 11 16 21 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.