Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 522
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Halászová Klaudia
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Hallová Marcela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Halmová Daniela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Halo Marko
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Halva Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Hanáčková Denisa
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Hanová Martina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Hanusová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Hanušovský Ondrej
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Harangozo Ľuboš
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Harničárová Marta
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Haščík Peter
(prof., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Hauptvogl Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Hegedűsová Alžbeta
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Hennyeyová Klára
(doc., Ing., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Hillová Dagmar
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Hlaváč Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Hlaváčová Zuzana
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Hlavinová Adriana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Hleba Lukáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Hluchý Svätoslav
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Holota Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Holúbek Ivan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Holúbeková Andrea
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Homola Jozef
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Horák Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny Úplný
Horčinová Sedláčková Vladimíra
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Horná Michaela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Hornyák Gregáňová Radomíra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Horská Elena
(Dr. h. c, Dr. Ing.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Horváthová Jarmila
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Horvátová Mária
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Hosťovecký Marián
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 FEM Aktuálny Úplný
Hošková Elena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Hrdá Veronika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Hric Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Hrivnák Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny Úplný
Hrnčár Roman
(Mgr., PhD.)
Lektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Aktuálny Úplný
Hrnčár Cyril
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Hrstková Miroslava
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Hrubý Dušan
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Hudáková Monika
(prof.h.c.doc.Ing., PhD., MBA)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Hudec Jozef Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Hudec Kamil
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Hujo Ľubomír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny Úplný
Hupková Daniela
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny Úplný
Chlebo Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Chlebo Róbert
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Chlpík Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny Úplný
Chňapek Milan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Halászová Klaudia
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Hallová Marcela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Halmová Daniela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Halo Marko
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Halva Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Hanáčková Denisa
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Hanová Martina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Hanusová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Hanušovský Ondrej
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Harangozo Ľuboš
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Harničárová Marta
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Haščík Peter
(prof., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Hauptvogl Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Hegedűsová Alžbeta
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Hennyeyová Klára
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Hillová Dagmar
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Hlaváč Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Hlaváčová Zuzana
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Hlavinová Adriana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Hleba Lukáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Hluchý Svätoslav
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Holota Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Holúbek Ivan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Holúbeková Andrea
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Homola Jozef
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Horák Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FZKI
Horčinová Sedláčková Vladimíra
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Horná Michaela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Hornyák Gregáňová Radomíra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Horská Elena
(Dr. h. c, Dr. Ing.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Horváthová Jarmila
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Horvátová Mária
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Hosťovecký Marián
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2
FEM
Hošková Elena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Hrdá Veronika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Hric Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Hrivnák Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEŠRR
Hrnčár Roman
(Mgr., PhD.)
Lektor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Hrnčár Cyril
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Hrstková Miroslava
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP
Hrubý Dušan
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Hudáková Monika
(prof.h.c.doc.Ing., PhD., MBA)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Hudec Jozef Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Hudec Kamil
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Hujo Ľubomír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
TechF
Hupková Daniela
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FEM
Chlebo Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Chlebo Róbert
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Chlpík Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FAPZ
Chňapek Milan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
FBP

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.