Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 3128
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Benko Vladimír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave Aktuálny | Úplný
Benko Jakub
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Benková Eva
(PhDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Benková Marcelliová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Benkovský Ivan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Beňová Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Beňová Eleonóra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny | Úplný
Benová Alexandra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Beňuš Radoslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 PriF Aktuálny | Úplný
Beňušková Ľubica
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Beracka Ján
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Beracko Pavel
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Bercíková Branislava
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bérešová Gabriela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny | Úplný
Bergerová Xénia
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 PdF Aktuálny | Úplný
Bernadič Marián
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bertalanová Jana Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Betáková Tatiana
(RNDr., DrSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Betušová Kristína
(Mgr.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Bevízová Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bezák Anton
(prof., RNDr., DrSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Bezáková Daniela
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Biela Adriána
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave EBF Aktuálny | Úplný
Bielik Miroslav
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Bielik Viktor
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ Aktuálny | Úplný
Bielik Tibor
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Bielik Lukáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Bieliková Marcela
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Bilčík Vladimír
(M. Phil., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Bilický Jozef
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bilka František
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Bilková Kristína
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Bilková Andrea
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Biringer Kamil
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Biskupská Boďová Kristína
(MUDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Biščo Kastelová Alexandra
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Bittner Fialová Silvia
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Bittšanský Michal
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Bizoň Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Bjeloševič Marko
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Blaho Andrej
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Blaho Radoslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Blahová Anna Výskumný pracovník - technik Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Blahutová Anna
(doc., PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FTVŠ Aktuálny | Úplný
Blaško Jaroslav
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Blašková Silvia
(PhDr., PhD.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave Aktuálny | Úplný
Blažek Radovan
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Blažek Tomáš
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Blažencová Ľubica
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Blažík Tibor
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 17 32 48 63 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 26.06.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.