Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 3124
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Benková Eva
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Benková Marcelliová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Benkovský Ivan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny Úplný
Beňová Eleonóra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny Úplný
Benová Alexandra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Beňová Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Beňuš Radoslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 PriF Aktuálny Úplný
Beňušková Ľubica
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Beracka Ján
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Beracko Pavel
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Bérešová Gabriela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny Úplný
Bergerová Xénia
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 PdF Aktuálny Úplný
Bernadič Marián
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bertalanová Jana Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Betáková Tatiana
(RNDr., DrSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Betušová Kristína
(Mgr.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Bevízová Katarína Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Bezák Branislav
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bezáková Gabriela
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bezáková Daniela
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Bielik Lukáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Bielik Miroslav
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Bielik Viktor
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ Aktuálny Úplný
Bieliková Marcela
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
BIES PIVÁČKOVÁ Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FaF Aktuálny Úplný
Bilický Jozef
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bilka František
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny Úplný
Bilková Andrea
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny Úplný
Bilková Kristína
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Bilský Jozef
(PhDr., PhD.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave Aktuálny Úplný
Biringer Kamil
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Biskupská Boďová Kristína
(MUDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Biščo Kastelová Alexandra
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Bittner Fialová Silvia
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny Úplný
Bittšanský Michal
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Bizoň Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Bjeloševič Marko
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Blaho Andrej
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Blaho Radoslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Blahová Anna Výskumný pracovník - technik Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Blahutová Anna
(doc., PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FTVŠ Aktuálny Úplný
Blaško Jaroslav
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Blažek Tomáš
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Blažek Radovan
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny Úplný
Blažencová Ľubica
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Blažík Tibor
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Blažo Ondrej
(doc., JUDr. Ing., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny Úplný
Bleha Branislav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Blehová Alžbeta
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Blusková Zuzana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Benková Eva
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Benková Marcelliová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Benkovský Ivan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FaF
Beňová Eleonóra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FM
Benová Alexandra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Beňová Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Beňuš Radoslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
PriF
Beňušková Ľubica
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Beracka Ján
(Mgr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Beracko Pavel
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Bérešová Gabriela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FM
Bergerová Xénia
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
PdF
Bernadič Marián
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bertalanová Jana Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Betáková Tatiana
(RNDr., DrSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Betušová Kristína
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Bevízová Katarína Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
LF
Bezák Branislav
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bezáková Gabriela
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bezáková Daniela
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Bielik Lukáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Bielik Miroslav
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Bielik Viktor
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FTVŠ
Bieliková Marcela
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
BIES PIVÁČKOVÁ Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
FaF
Bilický Jozef
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bilka František
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FaF
Bilková Andrea
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FaF
Bilková Kristína
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Bilský Jozef
(PhDr., PhD.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
Biringer Kamil
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Biskupská Boďová Kristína
(MUDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Biščo Kastelová Alexandra
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Bittner Fialová Silvia
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FaF
Bittšanský Michal
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Bizoň Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Bjeloševič Marko
(MUDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Blaho Andrej
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Blaho Radoslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Blahová Anna Výskumný pracovník - technik Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Blahutová Anna
(doc., PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
FTVŠ
Blaško Jaroslav
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Blažek Tomáš
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Blažek Radovan
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PraF
Blažencová Ľubica
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Blažík Tibor
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Blažo Ondrej
(doc., JUDr. Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PraF
Bleha Branislav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Blehová Alžbeta
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Blusková Zuzana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.