Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 3089
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Markošová Mária
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Marková Jana
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Markovičová Dana Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Maršik Ladislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Martanovičová Marcela Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Martinická Andrea
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Martinka Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Martinková Jana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Martinkovič Martin
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny | Úplný
Martoňák Roman
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Martonová Andrea
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Martvoň Anton
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Martvoň Lukáš
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Maruniak Matej
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Marušiaková Mária
(RNDr., PhD.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Masár Oto
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Masár Eduard
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Masár Marian
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Masarik Jozef
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
MASÁROVÁ Marta
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Masarovič Rudolf
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Masarovičová Elena
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Masaryk Radomír
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny | Úplný
Masaryk Matej
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Masaryková Lucia
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Maskálová Erika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Mašlejová Dana
(PaedDr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Mašura Jozef
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Mašurová Angelika
(Dr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Matajs Marek
(MDDr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Maták Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Matáková Tatiana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Maťašová Katarína
(doc., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Matava Milan
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Matečný Igor
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Matejčík Štefan
(prof., Dr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Matejčík Viktor
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Matejička Peter
(MUDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Matejko Ľubor
(doc., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
MATEJOVÁ Ivana
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Mátel Ľubomír
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Máthé Róbert
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Matisová Mária
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Matkovičová Zuzana
(RNDr., PhD.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Matlák Ján
(doc., JUDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Matlovič Pavol
(RNDr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Matula Pavol
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Matulčík Július
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Matulčíková Mária
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FF Aktuálny | Úplný
Máťuš Marek
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
«« 1 16 31 32 33 34 35 36 37 47 62 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.