Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 169
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Molnár József
(PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Molnár András
(Dr. habi, PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Móriková Eva Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Mura Ladislav
(Doc., PhD., Mgr. Ing. PhDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita J. Selyeho 2 EkF Aktuálny | Úplný
Nagy Péter
(PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Nagy Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Nagy Andrea
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Nagy Melinda
(Dr. habi, PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Nagyová Csilla
(ArtD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Németh András
(prof., Dr., DSc.)
Profesor Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Ormos Mihály
(prof., Dr., PhD.)
Profesor Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Orsovics Yvette
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Pálinkáš Mária
(PaedDr.)
Asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Park Sungkon
(Ph.D.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho RTF Aktuálny | Úplný
Paxiánová Priska Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Pék Zoltán
(Mgr.)
Asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Pekariková Tímea
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Pělucha Robin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho 2 PdF Aktuálny | Úplný
Poór József
(prof., Dr., DSc.)
Profesor Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Popély Árpád
(Dr. habi, PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Pukánszki Béla István
(prof., Dr., DSc.)
Profesor Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Puskás Andrea
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Simon Szabolcs
(PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Simon Attila
(Dr. habi, PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Skuta Silvia
(PaedDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Somogyi Alfréd
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho RTF Aktuálny | Úplný
Strédl Terézia
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Süll Tamás
(PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Süll Kinga
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Svitek Szilárd
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Szabó Dávid
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Szabó Péter Asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Szabó András
(prof., Dr., DSc.)
Profesor Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Szabóová Edita
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Szalay László
(prof., DSc.)
Profesor Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Szarka Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Szarka László
(Dr. habi, CSc.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Szénási Sándor
(Dr. habi, PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Szénási Lilla
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho RTF Aktuálny | Úplný
Szitás Péter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Szőköl István
(Dr. habi, Ing., PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Szücs Ágnes
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Šeben Zoltán
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Šenkár Patrik
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Takáč Ondrej
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Tömösközi František
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita J. Selyeho RTF Aktuálny | Úplný
Török Tamás
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Tóth Zsuzsanna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Tóth Péter
(prof., Dr., PhD.)
Profesor Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Tóth Sándor János
(PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.