Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 363
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Henderson Karen
(doc., Dr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FSV Aktuálny | Úplný
Hincová Katarína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Hladíková Vladimíra
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Hlúšek Radoslav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Holienková Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Hornáček Banášová Monika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Horník Miroslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Horváth Peter
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Horváth Roman
(prof., PhD.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Horváth Matúš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Horváth Július
(prof., PhD.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Horváthová Viera
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Hostin Stanislav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Hosťovecký Marián
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FPV Aktuálny | Úplný
Hrazdira Luboš
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Hromada Viktor
(JUDr., MBA)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Hubinová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Hubinská Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Hučko Tomáš
(Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Hudcovičová Marianna
(PhDr., Ph.D.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Hudíková Zora
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Hulajová Ľubica
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Huraj Ladislav
(doc., PaedDr. RNDr., PhD., mim. profesor)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Hurajová Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Húšťava Štefan
(doc., RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Chmelová Daniela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Chrastina Peter
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Chválová Katarína
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Iermachkova Olga
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Imrovič Michal
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Jablonský Dávid
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Jamrichová Daniela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Jančovičová Ľudmila
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Janeček Štefan
(doc., Ing., DrSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Jánošíková Lenka
(Mgr. RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Jánošová Denisa
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Jemala Marek
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny | Úplný
Jurinová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny | Úplný
Jurišová Vladimíra
(Mgr. Bc., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Juza Peter
(doc., Mgr., CSc. PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Kabát Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Kačincová Predmerská Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Kačinová Viera
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Kamenčík Marián
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Karabová Denisa
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Keketiová Jana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Klavec Jozef
(doc., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny | Úplný
Klementis Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny | Úplný
Klepanec Andrej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny | Úplný
Kobetičová Martina Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 03.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.