Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 188
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Lalinská Dagmar
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Látalová Alena Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Legerská Jela
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Lincényi Marcel
(doc., PhDr. PaedDr., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Lipták Peter
(doc., Ing., CSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Liška Marek
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Litvínová Anna
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Litvová Slávka
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Maďar Rastislav
(doc., MUDr., Ph.D.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Majerík Jozef
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Malay Miroslav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Masárová Tatiana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Masárová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Mastiliaková Dagmar
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Matejíčka Ladislav
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Matišáková Iveta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Mečiarová Andrea
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Meluš Vladimír
(RNDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Michálek Martin
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Micháliková Lenka
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 FZ Aktuálny | Úplný
Mikuš Pavol
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Mišinová Mariana
(PhDr. Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Moricová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Moťovský Branislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Mrvová Ľubica
(PaedDr.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Nagyová Anna
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Navickas Valentinas
(prof., Ing., Dr.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Neščáková Zuzana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Netriová Jana
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Oleár Vladimír
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Ondrušková Iveta
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Ondrušová Darina
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Ondrušová Adriana
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 FZ Aktuálny | Úplný
Oriňáková Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Pagáčová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Pajtášová Mariana
(prof., RNDr. Mgr., PhD.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Papučová Iveta
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Parchovianský Milan
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Pelechová Adriana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Pešlová Františka
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Peterson Jacob Andrew
(BSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Petríková Rosinová Iveta
(PaedDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 FZ Aktuálny | Úplný
Petrušová Dagmar
(RNDr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Pivko Štefan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Plačková Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 FZ Aktuálny | Úplný
Plško Alfonz
(doc., Ing., CSc.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Pokluda Jaroslav
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Poláková Mária
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Poliaková Nikoleta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Prachár Jozef
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 01.08.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.