Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 194
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Kútik Ján
(doc., Ing., CSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Látalová Alena Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Legerská Jela
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Lincényi Marcel
(doc., PhDr. PaedDr., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 Aktuálny Úplný
Lipták Peter
(doc., Ing., CSc.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny Úplný
Liška Marek
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Líšková Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Litvínová Anna
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Maďar Rastislav
(doc., MUDr., Ph.D.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Majerík Jozef
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny Úplný
Majeríková Marta
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Malay Miroslav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Masárová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Masárová Tatiana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Mastiliaková Dagmar
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Matejíčka Ladislav
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Matišáková Iveta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Mečiarová Andrea
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Meluš Vladimír
(RNDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Mičíková Lucia
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Michálek Martin
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Michálková Jaroslava
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Mikuš Pavol
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny Úplný
Mišinová Mariana
(PhDr. Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Moricová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Moťovský Branislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Mrvová Ľubica
(PaedDr.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Navickas Valentinas
(prof., Ing., Dr.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Neščáková Zuzana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Netriová Jana
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Nowicka Aleksandra Ewa
(Ing. Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Oleár Vladimír
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Ondrušová Darina
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Ondrušová Adriana
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 FZ Aktuálny Úplný
Pagáčová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Pajtášová Mariana
(prof., RNDr. Mgr., PhD.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Papučová Iveta
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Parchovianský Milan
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Pavlíková Miroslava
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Pešlová Františka
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny Úplný
Petríková Rosinová Iveta
(PaedDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 FZ Aktuálny Úplný
Petrová Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Petrušová Dagmar
(RNDr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny Úplný
Pivko Štefan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny Úplný
Plačková Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 FZ Aktuálny Úplný
Plško Alfonz
(doc., Ing., CSc.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Pokluda Jaroslav
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny Úplný
Poláková Mária
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Poliaková Nikoleta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny Úplný
Řádek Miroslav
(Mgr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Kútik Ján
(doc., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Látalová Alena Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Legerská Jela
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Lincényi Marcel
(doc., PhDr. PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2
Lipták Peter
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FŠT
Liška Marek
(prof., Ing., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Líšková Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Litvínová Anna
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Maďar Rastislav
(doc., MUDr., Ph.D.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Majerík Jozef
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FŠT
Majeríková Marta
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Malay Miroslav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Masárová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Masárová Tatiana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Mastiliaková Dagmar
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Matejíčka Ladislav
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Matišáková Iveta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Mečiarová Andrea
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Meluš Vladimír
(RNDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Mičíková Lucia
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Michálek Martin
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Michálková Jaroslava
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Mikuš Pavol
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FŠT
Mišinová Mariana
(PhDr. Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Moricová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Moťovský Branislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Mrvová Ľubica
(PaedDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Navickas Valentinas
(prof., Ing., Dr.)
Profesor Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Neščáková Zuzana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Netriová Jana
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Nowicka Aleksandra Ewa
(Ing. Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Oleár Vladimír
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Ondrušová Darina
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Ondrušová Adriana
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2
FZ
Pagáčová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Pajtášová Mariana
(prof., RNDr. Mgr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Papučová Iveta
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Parchovianský Milan
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pavlíková Miroslava
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Pešlová Františka
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FPT
Petríková Rosinová Iveta
(PaedDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2
FZ
Petrová Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Petrušová Dagmar
(RNDr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FSEV
Pivko Štefan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FŠT
Plačková Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2
FZ
Plško Alfonz
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Pokluda Jaroslav
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FŠT
Poláková Mária
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Poliaková Nikoleta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
FZ
Řádek Miroslav
(Mgr. PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 16.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.