Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 668
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Čižmárová Mária
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Čuj Jakub
(Mgr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Čuriová Helena
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Čurlík Ivan
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Dancák František
(PaedDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Dancák Pavol
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny Úplný
Dančišinová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Dančová Bibiána
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Daňková Zuzana
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Daňo Juraj
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Daňová Monika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Demjanová Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Demko Milan
(PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Demková Lenka
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Derevjaníková Anna
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Derfiňák Patrik
(doc., PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Derňarová Ľubica
(Doc., PhDr., PhD., MPH)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Dobrovič Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Dolanská Renáta
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny Úplný
Domenová Marcela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Drengubiak Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Dubayová Tatiana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Dubravská Mariana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Dudášová Júlia
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Dudinská Irina
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Dudinský Vladislav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Duleba Alexander
(doc., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Dupkala Rudolf
(Dr. h. c, PhDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove 2 FHPV Aktuálny Úplný
Dzadík Peter
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Dzurilla Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Džujko Ján
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Džuka Jozef
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Eddy Jonathan Paul
(M. A.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Eddy Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Eliáš Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Eliašová Anna
(Dr. h. c, PhDr., PhD., DBA)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Eliašová Adriana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Fabian Marián
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Fazekaš Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Fazekašová Danica
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Fedorčák Jakub
(PaedDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Fedorko Richard
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Fedorko Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Fedorko Igor
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Fedorko Marián
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Fedurcová Ivana
(PaedDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Fejér Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Feňušová Martina
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Fenych Volodymyr
(doc., Dr., CSc.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Ferenčík Milan
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Čižmárová Mária
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Čuj Jakub
(Mgr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Čuriová Helena
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Čurlík Ivan
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Dancák František
(PaedDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Dancák Pavol
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
GKTF
Dančišinová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Dančová Bibiána
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Daňková Zuzana
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Daňo Juraj
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Daňová Monika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Demjanová Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Demko Milan
(PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Demková Lenka
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Derevjaníková Anna
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Derfiňák Patrik
(doc., PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Derňarová Ľubica
(Doc., PhDr., PhD., MPH)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Dobrovič Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Dolanská Renáta
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
GKTF
Domenová Marcela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Drengubiak Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Dubayová Tatiana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Dubravská Mariana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Dudášová Júlia
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Dudinská Irina
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Dudinský Vladislav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Duleba Alexander
(doc., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Dupkala Rudolf
(Dr. h. c, PhDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove 2
FHPV
Dzadík Peter
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Dzurilla Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Džujko Ján
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Džuka Jozef
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Eddy Jonathan Paul
(M. A.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Eddy Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Eliáš Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Eliašová Anna
(Dr. h. c, PhDr., PhD., DBA)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Eliašová Adriana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Fabian Marián
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Fazekaš Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Fazekašová Danica
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Fedorčák Jakub
(PaedDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Fedorko Richard
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Fedorko Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Fedorko Igor
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Fedorko Marián
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Fedurcová Ivana
(PaedDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Fejér Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Feňušová Martina
(PhDr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Fenych Volodymyr
(doc., Dr., CSc.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Ferenčík Milan
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.