Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 668
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Čižmárová Mária
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Čuj Jakub
(Mgr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Čuriová Helena
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Čurlík Ivan
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Dancák Pavol
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Dancák František
(PaedDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Dančišinová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Dančová Bibiána
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Daňková Zuzana
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Daňo Juraj
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Daňová Monika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Demjanová Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Demko Milan
(PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Demková Lenka
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Derevjaníková Anna
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Derfiňák Patrik
(doc., PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Derňarová Ľubica
(Doc., PhDr., PhD., MPH)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Dobrovič Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Dolanská Renáta
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Domenová Marcela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Drengubiak Ján
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Dubayová Tatiana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Dubravská Mariana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Dudášová Júlia
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Dudinská Irina
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Dudinský Vladislav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Duleba Alexander
(doc., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Dupkala Rudolf
(Dr. h. c, PhDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove 2 FHPV Aktuálny | Úplný
Dzadík Peter
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Dzurilla Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Džujko Ján
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Džuka Jozef
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Eddy Jonathan Paul
(M. A.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Eddy Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Eliáš Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Eliašová Adriana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Eliašová Anna
(Dr. h. c, PhDr., PhD., DBA)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Fabian Marián
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Fazekaš Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Fazekašová Danica
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Fedorčák Jakub
(PaedDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Fedorko Igor
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Fedorko Richard
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Fedorko Marián
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Fedorko Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Fedurcová Ivana
(PaedDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Fejér Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Feňušová Martina
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Fenych Volodymyr
(doc., Dr., CSc.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Ferenčík Milan
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.