Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 552
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Feszterová Melánia
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Fichnová Katarína
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Fiľa Milan
(doc., Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Fuják Július
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Fulier Jozef
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Gabašová Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Gabura Ján
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Gadušová Zdenka
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Gajdáčová Veselá Katerina
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Galková Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Gallik Ján
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Gallo Ján
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Galuščáková Ľudmila
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Garaj Bernard
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Gatial Viktor
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Gažiková Elena
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Glejtek Miroslav
(doc., Ing. PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Glovňa Juraj
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Gogora Andrej
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Gogová Stanislava
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Grežo Henrich
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FPV Aktuálny | Úplný
Gritti Fabiano
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Grofčíková Soňa
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Gromová Edita
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Gulliver James Harley
(Bc.A.)
Lektor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Gunišová Denisa
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Hajaš Gabriel
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Hajnalová Mária
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Halamová Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Halmová Nora
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Hardi Tamás
(Dr. habi, PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Harťanská Jana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Hasarová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Hasilla Jozef
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Hašková Alena
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Határ Ctibor
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 PdF Aktuálny | Úplný
Hečková Janka
(prof., CSc.)
Profesor Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Hegedüs Orsolya
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Hetényi Martin
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Hlad Ľubomír
(doc., ThDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 FF Aktuálny | Úplný
Hlavatá Renáta
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Hlavinová Tekeliová Dominika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSŠ Aktuálny | Úplný
Hockicková Beáta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Hodinková Dana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Hochel Igor
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Hollá Katarína
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Horáková Magdaléna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FSVZ Aktuálny | Úplný
Horička Pavol
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
Hornáčková Klapicová Edita
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre FF Aktuálny | Úplný
Horváthová Božena
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PdF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.