Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 510
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Heinzová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Hiadlovský Vladimír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Hnatová Eva
(akad. mal., ArtD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Hofreiter Roman
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FiF Aktuálny Úplný
Hohn Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Holec Stanislav
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Holubová Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FPVaMV Aktuálny Úplný
Homolová Eva
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Horeháj Jozef
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Horehájová Mária
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Horváthová Dana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Hric Roman
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Hrnčiar Pavel
(doc., RNDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Hroncová Emília
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Hroncová Jolana
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Hroncová Vicianová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Hronec Štefan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Hronec Martin
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Hruboň Anton
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Hruška Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Hudec Ján
(doc., Ing., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Hudec Milan
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Hudecová Eva
(doc., JUDr. Ing., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Huňady Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Husenicová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Huťková Anita
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Hužvár Miroslav
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Hvolková Lenka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Chalupa Jiří
(doc., Mgr., Dr.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Chomová Alexandra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Chorvát Ivan
(doc., Mgr. M. A., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FiF Aktuálny Úplný
Chovancová Katarína
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Iliaš Miroslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Ištok Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Ivor Jaroslav
(prof., Dr. h. c. Judr., DrSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Izáková Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Izáková Andrea
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Jakubík Henrich
(Mgr., PhD.)
Lektor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Jakuš Muthová Nikoleta
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Jančoková Ľudmila
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Jančovič Ivan
(doc., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Janičková Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Janiš Vladimír
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FPV Aktuálny Úplný
Javorčíková Jana
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FiF Aktuálny Úplný
Jeleň Stanislav
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Jesenská Petra
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Júda Vieroslav
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Júdová Elena
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Jurčáková Edita
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Jusko Peter
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Heinzová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Hiadlovský Vladimír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Hnatová Eva
(akad. mal., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Hofreiter Roman
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
FiF
Hohn Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Holec Stanislav
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Holubová Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
FPVaMV
Homolová Eva
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Horeháj Jozef
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Horehájová Mária
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Horváthová Dana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Hric Roman
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Hrnčiar Pavel
(doc., RNDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Hroncová Emília
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Hroncová Jolana
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Hroncová Vicianová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Hronec Štefan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Hronec Martin
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Hruboň Anton
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Hruška Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Hudec Ján
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Hudec Milan
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Hudecová Eva
(doc., JUDr. Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Huňady Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Husenicová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Huťková Anita
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Hužvár Miroslav
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Hvolková Lenka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Chalupa Jiří
(doc., Mgr., Dr.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Chomová Alexandra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Chorvát Ivan
(doc., Mgr. M. A., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
FiF
Chovancová Katarína
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Iliaš Miroslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Ištok Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Ivor Jaroslav
(prof., Dr. h. c. Judr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Izáková Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Izáková Andrea
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Jakubík Henrich
(Mgr., PhD.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Jakuš Muthová Nikoleta
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Jančoková Ľudmila
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Jančovič Ivan
(doc., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Janičková Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Janiš Vladimír
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
FPV
Javorčíková Jana
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
FiF
Jeleň Stanislav
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Jesenská Petra
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Júda Vieroslav
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Júdová Elena
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Jurčáková Edita
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Jusko Peter
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.