Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 513
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Hiadlovský Vladimír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Hnatová Eva
(akad. mal., ArtD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Hofreiter Roman
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Hohn Eva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Holec Stanislav
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Holubová Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FPVaMV Aktuálny | Úplný
Homolová Eva
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Horeháj Jozef
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Horehájová Mária
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Horváthová Dana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Hric Roman
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Hrnčiar Pavel
(doc., RNDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Hroncová Emília
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Hroncová Jolana
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Hroncová Vicianová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Hronec Martin
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Hruboň Anton
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Hruška Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Hudec Ján
(doc., Ing., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Hudec Milan
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Hudecová Eva
(doc., JUDr. Ing., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Huľová Zlatica
(doc., PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Huňady Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Husenicová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Huťková Anita
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Hužvár Miroslav
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Hvolková Lenka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Chalupa Jiří
(doc., Mgr., Dr.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Chomová Alexandra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Chorvát Ivan
(doc., Mgr., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FiF Aktuálny | Úplný
Chovancová Katarína
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Ianchuk Larysa
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Iliaš Miroslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Ištok Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Ivor Jaroslav
(prof., Dr. h. c. Judr., DrSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Izáková Andrea
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Izáková Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Jaďuďová Jana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Jáger Róbert
(doc., JUDr. PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Jakubčová Renata
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Jakubík Henrich
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Jančoková Ľudmila
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Jančovič Ivan
(doc., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Janiš Vladimír
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Javorčíková Jana
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FiF Aktuálny | Úplný
Jeleň Stanislav
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Jesenská Petra
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Júda Vieroslav
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Júdová Elena
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Jurčáková Edita
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.