Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 340
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Hladký Juraj
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Hlávek Róbert
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Holý Dušan
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Hornáčková Alžbeta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Horská Lucia
(Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Horváth Roman
(Mgr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
HORVÁTHOVÁ Martina
(Doc., RNDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave 2 FZSP Aktuálny | Úplný
Hrehová Helena
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Hrnčiarik Erik
(doc., Dr. phil.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Hroboň Bohdan
(doc., Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Hromková Michaela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Husťak Rastislav
(MUDr.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Chorvát Ivan
(doc., Mgr. M. A., CSc.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave 2 FF Aktuálny | Úplný
Ihringová Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Izsóf Jurásová Kinga
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Jahelka Tomáš
(PhDr., Ph.D.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Jakubcová Denisa
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Jakubčin Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Jalč Adrián
(doc., JUDr. Ing., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Jamborová Renáta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Janeková Petra
(Mgr.)
Asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Jankuv Juraj
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave 2 PraF Aktuálny | Úplný
Jánošíková Daniela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Jeník Lukáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Jurčová Monika
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Juríková Erika
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Kabátová Oľga
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Kacian Adrian
(doc., RNDr., Ph.D.)
Výskumný pracovník - výskumník Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Káčer Marek
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Kačmariková Margaréta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Kaiglová Alžbeta
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Kállayová Daniela
(doc., PhDr., PhD., MPH)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Karaba Miroslav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Karabová Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Karas Viliam
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Kasalický Mojmír
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Kaščák Ondrej
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Katuninec Milan
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Kišoňová Renáta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Kleňová Veronika
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Klimentová Lenka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Klus Martin
(doc., PhDr., PhD., MBA)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Kohút Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Kohútová Mária
(prof., PhDr., CSc.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Kolarovič Andrej
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Kolesárová Mária
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave 2 PdF Aktuálny | Úplný
Kollárová Margita
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Kolon Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Kopecká Iveta
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Koprlová Jana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 03.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.