Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 1015
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Bröstl Alexander
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Brtko Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Brtková Mirianna
(doc., MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bruňáková Katarína
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Brúsiková Kamila
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Brutovský Branislav
(RNDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Budovská Mariana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Buchancová Janka
(prof., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bujňáková Mária
(doc., JUDr., CSc.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Buková Alena
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Aktuálny | Úplný
Buráková Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Burda Rastislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bušová Andrea
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bušová Tatiana
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Cakoci Karin
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Capková Judita
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Cechlárová Katarína
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Cenková Renáta
(PhDr., PhD., MBA)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Cibur Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Cimboláková Iveta
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Aktuálny | Úplný
Csachová Stela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Cuľbová Mária
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Czókoly Mikuláš
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Čakurdová Dominika
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Čandík Peter
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Čellárová Eva
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Čemová Paulína
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Čepelová Anna
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny | Úplný
Černák Juraj
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Červená Karolína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Čisláková Lýdia
(prof., MVDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Čižmár Erik
(doc., RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Čižmáriková Martina
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Čollák Jaroslav
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Čoma Matúš
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Čopko Peter
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Čurgali Marcel
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Aktuálny | Úplný
Čurová Katarína
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Danková Marianna
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dankovčík Róbert
(prof., MUDr., PhD., MPH)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dankulincová Zuzana
(doc., Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Daxnerová Zuzana
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Demečková Vlasta
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Demková Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Diabelková Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dietzová Zuzana
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dimunová Lucia
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Dirner Alexander
(RNDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Dobák Samuel
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Dobiaš Daniel
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 11 16 21 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.