Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 770
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Černobila František Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Čierna Pavlína
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FHV Aktuálny | Úplný
Čilliková Mária
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Čorejová Tatiana
(Dr. h. c, Ing., PhD.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Čorejová Andrea
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Čuboň Peter
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Čuboňová Nadežda
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Dado Milan
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Daniel Ľuboš
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Daniš Igor
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Danišovič Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline SvF Aktuálny | Úplný
Danko Matúš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Dávid Andrej
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Dávidíková Andrea
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Decký Martin
(prof., Ing., Dr.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline SvF Aktuálny | Úplný
Dekýš Vladimír
(doc., Ing., CSc.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Diechová Elena
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FHV Aktuálny | Úplný
Dilský Miroslav
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Dižo Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Dobeš Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline SvF Aktuálny | Úplný
Dobrucký Branislav
(prof., Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Dodok Tomáš
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Dolinayová Anna
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Dolnák Ivan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Donič Tibor
(doc., Ing., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Dorociaková Božena
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Drábiková Juliána
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Drbúl Mário
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Drevený Ivan
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Drgoňa Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Drličiak Marek
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline SvF Aktuálny | Úplný
Drozdová Matilda
(prof., Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny | Úplný
Drusa Marián
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline SvF Aktuálny | Úplný
Dubovan Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Dubovec Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny | Úplný
Dudáš Miloš
(doc., Ing., CSc.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FHV Aktuálny | Úplný
Dulina Ľuboslav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Dupkala Rudolf
(Dr. h. c, PhDr., CSc.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline 2 FHV Aktuálny | Úplný
Ďuračík Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny | Úplný
Ďurana Pavol
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Ďurčanská Daniela
(doc., Ing., CSc.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline SvF Aktuálny | Úplný
Ďurčanský Peter
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
Ďurica Lukáš
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Ďurica Marek
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FPEDaS Aktuálny | Úplný
Ďurica Pavol
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline SvF Aktuálny | Úplný
Ďuriš Lukáš
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Žilinská univerzita v Žiline Aktuálny | Úplný
Ďurišová Mária
(doc., Ing., PhD.)
Docent Žilinská univerzita v Žiline FRI Aktuálny | Úplný
Ďurišová Jana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Žilinská univerzita v Žiline FEIT Aktuálny | Úplný
Dvořák Zdeněk
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline FBI Aktuálny | Úplný
Dzimko Marián
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Žilinská univerzita v Žiline SjF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 9 12 16 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.