Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 895
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Czarnecki Paweł Stanisław
(Dr. h. c. prof. Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Czéreová Beáta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Čabala Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Čarnogurská Mária
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Čarnoký Samuel
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Čech Jozef
(doc., Ing., CSc.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Čech Miroslav
(Ing. arch.)
Lektor Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Čekan Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Čekanová Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Čerevka Radovan
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Češkovič Marek
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Čižmár Anton
(Dr. h. c, Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Čonka Zsolt
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Čopková Radka
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Čorný Ivan
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Čulková Katarína
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Danko Mária
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Deák Aleš
(Ing.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Delina Radoslav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Delyová Ingrid
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Demčák Štefan
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Demčáková Silvia
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Demeč Peter
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Demeter Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Demjan Ivo
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Demjanovič Dávid
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Derco Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Desiatniková Lýdia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Dobáková Romana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Doboš Ľubomír
(doc., Ing., CSc.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Dobránsky Jozef
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Dolník Bystrík
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Dolníková Erika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Domaracká Lucia
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Dovica Miroslav
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Dráb Radovan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Draganová Katarína
(doc., Ing., PhD., ING.PAED.IGIP)
Docent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Draganovská Dagmar
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Drahovský Martin
(Ing. arch.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Draženská Emília
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Drevko Slavomír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Drotár Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Drutarovský Miloš
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Dubecký Daniel
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Dudovič Juraj
(Mgr.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Dudrik Jaroslav
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Dujčák Martin
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Dulebová Ľudmila
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Duplák Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Dupláková Darina
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 10 14 18 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.