Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 318
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Karasová Martina
(MVDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Karolová Renáta
(Ing.)
Asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kaucká Petra
(PharmDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Király Ján
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kmeť Vladimír
(prof., MVDr., DrSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Knap Viliam
(PhDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 Aktuálny | Úplný
Kočišová Alica
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Koleničová Simona
(MVDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kolesárová Mária
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Komárek Karel
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Komorová Petronela
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Königová Alžbeta
(MVDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kopcsayová Diana
(RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Koréneková Beáta
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Korim Peter
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Korimová Jana
(Ing. MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Korytár Ľuboš
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kostecká Zuzana
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Koščo Ján
(MVDr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Koščová Jana
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Košuth Peter
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Košuthová Hedviga
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kottferová Jana
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kottferová Lucia
(MVDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kožár Martin
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kožárová Ivona
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kremeň Jozef
(Ing.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Krešáková Lenka
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kubínová Renata
(doc., PharmDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kudličková Zuzana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kuchta Ondrej Výskumný pracovník - technik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kulkarni Amod
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kurhajec Slavomír
(PharmDr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kuricová Mária
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kútiková Zuzana
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kyselovič Ján
(prof., PharmDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 Aktuálny | Úplný
Kyzeková Petronela
(MVDr.)
Asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lacková Zuzana
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lazár Peter
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lazar Gabriel
(MVDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Ledecký Valent
(prof., MVDr., CSc.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Legáth Jaroslav
(prof., MVDr., CSc.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lenhardt Ľudovít
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lešková Lenka
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Levkut Mikuláš
(prof., MVDr., DrSc.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Levkut Martin
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Levkutová Mária
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Link Róbert
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lipták Tomáš
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lohajová Ľuboslava
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 18.11.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.