Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 269
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Koščová Jana
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Košuth Peter
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Košuthová Hedviga
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kottferová Jana
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kožár Martin
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kožárová Ivona
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kremeň Jozef
(Ing.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Krešáková Lenka
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kubínová Renata
(doc., PharmDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kudličková Zuzana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kuchta Ondrej Výskumný pracovník - technik Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kulkarni Amod
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kurhajec Slavomír
(PharmDr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kuricová Mária
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kyselovič Ján
(prof., PharmDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 Aktuálny | Úplný
Laca Megyesi Štefánia
(PharmDr.)
Asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lacková Zuzana
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lazár Peter
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lazar Gabriel
(MVDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Ledecký Valent
(prof., MVDr., CSc.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Legáth Jaroslav
(prof., MVDr., CSc.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lenhardt Ľudovít
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lešková Lenka
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Levkut Mikuláš
(prof., MVDr., DrSc.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Levkut Martin
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Levkutová Mária
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Link Róbert
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lipták Tomáš
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lohajová Ľuboslava
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Lukáč Branislav
(MVDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Luptáková Lenka
(doc., MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Macák Vladimír
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Maďar Marián
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Maďari Aladár
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Major Peter
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Maková Zuzana
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Maľa Pavel
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Maľová Jana
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Maloveská Marcela
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Mandelík René
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Marcin Andrej
(MVDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Marcinčák Slavomír
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Marcinčáková Dana
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Marettová Elena
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Maskaľová Iveta
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Máté Dionýz
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Mazáň Štefan
(RNDr.)
Asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Medvecký Ľubomír
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Mekková Simona
(MVDr.)
Asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Mesarčová Lýdia
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 08.01.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.