Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 533
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Eliašová Mariana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny | Úplný
Ernst Dávid
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Fandel Peter
(doc., Ing., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Farkašová Mária
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Fatrcová Šramková Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Fáziková Mária
(doc., Ing., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny | Úplný
Fehér Alexander
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny | Úplný
Felixová Irena
(PaedDr.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Felšöciová Soňa
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Ferencová Jana
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Ferenczi Vaňová Alexandra
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Feriancová Ľubica
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Fialková Veronika
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Aktuálny | Úplný
Fik Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Fikselová Martina
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Filová Alexandra
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Findura Pavol
(prof. h., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny | Úplný
Flóriš Roman
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Fördösová Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Frančáková Helena
(doc., Ing., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Fuska Jakub
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Gábor Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Gabríny Lucia
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Aktuálny | Úplný
Gaduš Ján
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny | Úplný
Galambošová Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny | Úplný
Gálik Roman
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre TechF Aktuálny | Úplný
Gálik Branislav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Gálová Stanislava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Gálová Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Gálová Zdenka
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Gašparík Pavol Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Gašparík Jozef
(doc., Ing., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Gašparovič Kristína
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Gavalovič Igor
(Mgr.)
Lektor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Aktuálny | Úplný
Gažarová Martina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Gažo Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Gerhátová Galina
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Giertl Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny | Úplný
Glowacka Natalia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny | Úplný
Gogoláková Anna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Golian Marcel
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Golian Jozef
(prof., Ing., Dr.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FBP Aktuálny | Úplný
Gregušková Romana
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Gubáňová Monika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEŠRR Aktuálny | Úplný
Gurčík Ľubomír
(prof., Ing., CSc.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FEM Aktuálny | Úplný
Habán Miroslav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 2 FAPZ Aktuálny | Úplný
Habánová Marta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Haladová Daniela
(RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FAPZ Aktuálny | Úplný
Halaj Peter
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
Halajová Denisa
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre FZKI Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 10.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.