Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 3128
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Barteková Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FM Aktuálny | Úplný
Bartková Viera
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Bartok Juraj
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Bartolčičová Barbora
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ Aktuálny | Úplný
Bartoníková Kamila
(PharmDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Bartoňová Miroslava
(prof., PaedDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Bartoš Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Bartošovič Lukáš
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Bartová Jana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Bartová Mária
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bartovic Marek
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bartovicová Viera Výskumný pracovník - technik Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Baška Tibor
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Bašková Martina
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Batka Ľubomír
(prof., Mgr., Dr. theol.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Bátora Jozef
(prof., M. Phil., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Bátora Igor
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Bátora Jozef
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Bátorová Angelika
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Bátorová Mária
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Bátorová Martina
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Bauerová Katarína
(PharmDr., DrSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Beblavá Emília
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny | Úplný
Béder Igor
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bednár Daniel
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Bednarik Martin
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Bednárová Katarína
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Bednárová Adriana
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Beláček Jozef
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Belan Víťazoslav
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Belás Martin
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ Aktuálny | Úplný
Belejová Hana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Beleš Andrej
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Belešová Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Belicová Zuzana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Belicová Anna
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Belicová Margita
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Belluš Martin
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Belušáková Silvia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Beňa Jozef
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Beňačka Ondrej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bencová Viera
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Benčaťová Simona
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Benčová Alexandra
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Benčuriková Ľubomíra
(doc., PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ Aktuálny | Úplný
Bendžala Matej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Benej Roman
(doc., MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Benická Janka
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Benka Dávid
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave EBF Aktuálny | Úplný
Benka Peter
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 17 32 48 63 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 26.06.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.