Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 3124
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Bartková Viera
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Bartok Juraj
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Bartoníková Kamila
(PharmDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny Úplný
Bartoňová Miroslava
(prof., PaedDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Bartoš Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Bartošovič Lukáš
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Bartová Jana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Bartovic Marek
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bartovicová Viera Výskumný pracovník - technik Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Bartúnková Mariena
(PhDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Basaliukov Viacheslav
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Baška Tibor
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Bašková Martina
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Batka Ľubomír
(prof., Mgr., Dr. theol.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny Úplný
BÁTORA Igor
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Bátora Jozef
(prof., M. Phil., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Bátora Jozef
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Bátorová Martina
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Bátorová Mária
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
BÁTOROVÁ Angelika
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Bauerová Katarína
(PharmDr., DrSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny Úplný
Beblavá Emília
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny Úplný
Béder Igor
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bednár Daniel
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny Úplný
Bednarik Martin
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Bednárová Katarína
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Belan Víťazoslav
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Belanji Biela Adriána
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave EBF Aktuálny Úplný
Belás Martin
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ Aktuálny Úplný
Belejová Hana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Beleš Andrej
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny Úplný
Belešová Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Belicová Margita
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Belicová Anna
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Belišová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Belluš Martin
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Bělohlávek Tomáš
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Ben Hounet Yazid
(Ph.D.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny Úplný
Beňačka Ondrej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bencová Viera
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Benčová Alexandra
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Benčuriková Ľubomíra
(doc., PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ Aktuálny Úplný
Bendová Jana
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bendžala Matej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BENEJ Roman
(Doc., MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Benická Janka
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Benka Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Benka Dávid
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave EBF Aktuálny Úplný
Benko Jakub
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Benko Vladimír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Bartková Viera
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Bartok Juraj
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Bartoníková Kamila
(PharmDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FaF
Bartoňová Miroslava
(prof., PaedDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Bartoš Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Bartošovič Lukáš
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Bartová Jana
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Bartovic Marek
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bartovicová Viera Výskumný pracovník - technik Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Bartúnková Mariena
(PhDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Basaliukov Viacheslav
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Baška Tibor
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Bašková Martina
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Batka Ľubomír
(prof., Mgr., Dr. theol.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PraF
BÁTORA Igor
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
LF
Bátora Jozef
(prof., M. Phil., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Bátora Jozef
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Bátorová Martina
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Bátorová Mária
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
BÁTOROVÁ Angelika
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
LF
Bauerová Katarína
(PharmDr., DrSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FaF
Beblavá Emília
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FSEV
Béder Igor
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bednár Daniel
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PraF
Bednarik Martin
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Bednárová Katarína
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Belan Víťazoslav
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Belanji Biela Adriána
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
EBF
Belás Martin
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FTVŠ
Belejová Hana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Beleš Andrej
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PraF
Belešová Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Belicová Margita
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Belicová Anna
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Belišová Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Belluš Martin
(RNDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Bělohlávek Tomáš
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Ben Hounet Yazid
(Ph.D.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FSEV
Beňačka Ondrej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bencová Viera
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Benčová Alexandra
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Benčuriková Ľubomíra
(doc., PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FTVŠ
Bendová Jana
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bendžala Matej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
BENEJ Roman
(Doc., MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
LF
Benická Janka
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Benka Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Benka Dávid
(ThDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
EBF
Benko Jakub
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Benko Vladimír
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.