Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 1015
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Varga Marek
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Varga Ján
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vargaeštoková Zuzana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Vargová Martina
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vargová Zuzana
(doc., RNDr., Ph.D.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Vargová Jana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Vargová Viola
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vargová Veronika
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Varhač Rastislav
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Vartašová Anna
(JUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Vasilenko Tomáš
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vaszilyová Lucia
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vaško Ladislav
(doc., MVDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vaško Gabriel
(doc., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vašková Janka
(doc., RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vavra Martin
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Vecanová Janka
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Verbóová Ľudmila
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Verbová Gabriela
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vernarský Martin
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny | Úplný
Veselá Jarmila
(doc., MVDr., CSc.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Veseliny Eduard
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vicen Martin
(MUDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vidová Ugurbas Martina
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Víglaský Viktor
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Vilková Mária
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Viňanská Martina
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vitková Marianna
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vladyková Ľubov
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Vojčík Peter
(prof., JUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Vojčíková Lea
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vojtasová Mária Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Vojteková Viera
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Vojtková Ľudmila
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vokál Stanislav
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Voltér Jozef
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Vorobiov Serhii
(Dr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Vrabec Peter
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Vrana Vladimír
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Vrláková Janka
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Vrzgula Andrej
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Výrost Jozef
(prof., PhDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Výrostová Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny | Úplný
Wieckiewicz Wlodzimierz
(prof.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Wieckiewicz Mieszko Adam
(doc., dr. hab.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Yaluri Alena
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Zahornacký Ondrej
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Zamboriová Mária
(doc., PhDr., PhD., mim. prof.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Zápachová Jana
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Zavacká Martina
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
«« 1 6 11 16 17 18 19 20 21 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.