Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 169
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Huszár Jozef
(doc., Ing., DrSc.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Chmel Rudolf
(doc., PhDr., DrSc.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Istók Vojtech
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Jaruska Ladislav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Jezsóová Anikó
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Jobbágy István
(PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Józsa László
(prof., Dr., CSc.)
Profesor Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Józsa Krisztián
(prof., Dr., PhD.)
Profesor Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Juhász György
(Dr. habi, PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Juhászová Edita
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Kaiser Bernhard
(Dr. habi, D.Th.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho RTF Aktuálny | Úplný
Kanczné Nagy Katalin
(PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Kantár Szilárd
(Mgr.)
Asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Karácsony Peter
(Dr. habi, Ing., PhD.)
Profesor Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Karasszon István
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Univerzita J. Selyeho RTF Aktuálny | Úplný
Kardos Attila Výskumný pracovník - výskumník Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Karková Georgina Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Kató József Zoltán
(prof., DSc.)
Profesor Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Katona Nikolas
(Mgr.)
Asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Katona Gabriel
(JUDr. Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Keserű József
(Dr. habi, PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Kis Jolán
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho RTF Aktuálny | Úplný
Kiss Gábor
(PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Kiss Attila Elemér
(Dr. habi, CSc.)
Profesor Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Kissová Magdaléna
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Kissová Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Kmeť Tibor
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Kmeťová Mária
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho 2 EkF Aktuálny | Úplný
Kocsev Miklós
(prof., ThDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho RTF Aktuálny | Úplný
Kókai Nagy Viktor
(Dr. habi, PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho RTF Aktuálny | Úplný
Kontra Miklósné Hegybiró Edit Ágnes
(Dr. habi, PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Korcsmáros Enikő
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Kovács Judit
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Kovács Ábrahám
(prof., PhD.)
Profesor Univerzita J. Selyeho RTF Aktuálny | Úplný
Kútna Angelika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Lévai Attila
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho RTF Aktuálny | Úplný
Liszka József
(Dr. habi, PhDr., PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Lőrincz Gábor
(PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Lőrincz Julianna
(Dr. habi, PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Machová Renáta
(Dr. habi, Ing., PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Majorosová Melinda Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Makovický Pavol
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Marák László
(PhD.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
Marosiová Renáta
(Mgr.)
Asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Mátyás Katalin
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Mészáros Tímea
(Mgr.)
Asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Mészáros Róbert
(prof., DSc.)
Profesor Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Mészáros Attila
(Dr. phil. Mgr.)
Odborný asistent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Mészárosné Darvay Sarolta Zsuzsanna
(Dr. habi, PhD.)
Docent Univerzita J. Selyeho PdF Aktuálny | Úplný
Mišík Ladislav
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita J. Selyeho EkF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.