Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 671
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
BÉRESSOVÁ Iveta
(PhDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
Berhelová Katarína
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
BERNADIČ Michal
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
BERNÁTHOVÁ Ivana
(PhDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
BIELIK Peter
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
BIKSADSKÝ Peter
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
BIRKOVÁ Katarína
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
BLAHOVÁ Andrea
(RNDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
BLAHÚT Peter
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Blažková Janka
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
BOJTÁROVÁ Eva
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
BOLEDOVIČOVÁ Jana
(RNDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
BOLJEŠÍKOVÁ Elena
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
BOPEGAMAGE Shubhada
(prof., RNDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
BORECOVÁ Petra
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
BORSÁNYIOVÁ Mária
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
BOŘUTA Peter
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
BRAMUŠKOVÁ Jarmila
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
BREZA Ján
(Prof., MUDr., DrSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Brozmanová Andrea
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
BRUCHÁČOVÁ Zora
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
BRYCHTA Ivan
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bučko Peter
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
Bučková Martina
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
BUJDÁK Peter
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
BULÍKOVÁ Táňa
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
BURGANOVÁ Andrea
(PhDr. Bc., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny | Úplný
BUVALA Ján
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
CABÁNEKOVÁ Helena
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
Cabanová Marianna
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
CIBULČÍK František
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
CZAKÓ Ladislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
ČECHOVÁ Daniela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
ČERNÁ Mária
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Černák Pavel
(doc., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Černáková Gabriela
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
ČERŇANOVÁ Andrea
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ČERNUŠKOVÁ Lucia
(PharmDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ČIŽNÁR Peter
(Doc., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
ČIŽNÁR Ivan
(Prof., Ing., DrSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny | Úplný
ČONKA Kamil
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ČOREJOVÁ Adela
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ČUHÁROVÁ Leóna
(MVDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
ČUNDERLÍK Anton
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Čunderlíková Martina
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny | Úplný
DANNINGER Filip
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
DANTEROVÁ Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
DAXNER Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
DEDINSKÁ Eva
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
DEGLOVIČ Juraj
(MUDr., MPH)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 09.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.