Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 688
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
BENETIN Ján
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BENKÖOVÁ Brigita
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BERECOVÁ Zuzana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BÉRESSOVÁ Iveta
(PhDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
BERNADIČ Michal
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bernadičová Beáta
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
BERNÁTHOVÁ Ivana
(PhDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
BIELIK Peter
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Bies Piváčková Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
BIKSADSKÝ Peter
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BIRKOVÁ Katarína
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BLAHOVÁ Andrea
(RNDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BOBOCKÁ Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bohmová Erika
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
BOJTÁROVÁ Eva
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BOLEDOVIČOVÁ Jana
(RNDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
BOLJEŠÍKOVÁ Elena
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BOPEGAMAGE Shubhada
(prof., RNDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bordáčová Anna
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
BORECOVÁ Petra
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BORSÁNYIOVÁ Mária
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BOŘUTA Peter
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
BRAMUŠKOVÁ Jarmila
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Breza Ján
(Dr. h. c, MUDr., DrSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
BRUCHÁČOVÁ Zora
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
BRYCHTA Ivan
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bučko Peter
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Bučková Martina
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Bujdák Peter
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Bujdoš Gabriel
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
BULÍKOVÁ Táňa
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Bulíková Gabriela
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
BURGANOVÁ Andrea
(PhDr. Bc., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
BUVALA Ján
(MUDr.)
Asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
CABÁNEKOVÁ Helena
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
Capeková Jana
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
CIBULČÍK František
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Czakó Ladislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Čechová Daniela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
ČERNÁ Mária
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Černáková Gabriela
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
Černáková Renáta
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
ČERŇANOVÁ Andrea
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Černová Jana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FZ Aktuálny Úplný
ČERNUŠKOVÁ Lucia
(PharmDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Čiljaková Jana
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FOZOŠ Aktuálny Úplný
Čižnár Peter
(doc., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
ČIŽNÁR Ivan
(Prof., Ing., DrSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave FVZ Aktuálny Úplný
ČONKA Kamil
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
ČOREJOVÁ Adela
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
BENETIN Ján
(Prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BENKÖOVÁ Brigita
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BERECOVÁ Zuzana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BÉRESSOVÁ Iveta
(PhDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
BERNADIČ Michal
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Bernadičová Beáta
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
BERNÁTHOVÁ Ivana
(PhDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
BIELIK Peter
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Bies Piváčková Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
BIKSADSKÝ Peter
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BIRKOVÁ Katarína
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BLAHOVÁ Andrea
(RNDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BOBOCKÁ Katarína
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Bohmová Erika
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
BOJTÁROVÁ Eva
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BOLEDOVIČOVÁ Jana
(RNDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
BOLJEŠÍKOVÁ Elena
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BOPEGAMAGE Shubhada
(prof., RNDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Bordáčová Anna
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
BORECOVÁ Petra
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BORSÁNYIOVÁ Mária
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BOŘUTA Peter
(Doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
BRAMUŠKOVÁ Jarmila
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Breza Ján
(Dr. h. c, MUDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
BRUCHÁČOVÁ Zora
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
BRYCHTA Ivan
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Bučko Peter
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Bučková Martina
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Bujdák Peter
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
Bujdoš Gabriel
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
BULÍKOVÁ Táňa
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Bulíková Gabriela
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
BURGANOVÁ Andrea
(PhDr. Bc., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
BUVALA Ján
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
CABÁNEKOVÁ Helena
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
Capeková Jana
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
CIBULČÍK František
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Czakó Ladislav
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
Čechová Daniela
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
ČERNÁ Mária
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Černáková Gabriela
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
Černáková Renáta
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
ČERŇANOVÁ Andrea
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Černová Jana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FZ
ČERNUŠKOVÁ Lucia
(PharmDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
Čiljaková Jana
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FOZOŠ
Čižnár Peter
(doc., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2
LF
ČIŽNÁR Ivan
(Prof., Ing., DrSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
FVZ
ČONKA Kamil
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF
ČOREJOVÁ Adela
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
LF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.