Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 343
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Dudáš Ivan
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Ďurčo Peter
(prof., Mgr., CSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FF Aktuálny Úplný
Durdík Štefan
(Prof., MUDr., PhD., MPH)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny Úplný
Ďurinová Eva
(PhDr.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Ďurková Katarína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Fabianová Andrea
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Fábry Rudolf
(PhDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Farkaš Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Farská Helena
(Mgr.)
Lektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Fašiang Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Fedič Dušan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Figedyová Marianna
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Filipec Ondřej
(Mgr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Franić Dáša
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Fraňo Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Fraštíková Simona
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Gabriška Darja
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Gajarský Lukáš
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Galbavý Štefan
(prof., MUDr., DrSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny Úplný
Galera Matúšová Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Gálik Slavomír
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Gáliková Tolnaiová Sabína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Gallová Simona
(Mgr.)
Lektor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Garaj Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Gašpar Ľudovít
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 Aktuálny Úplný
Gašparová Renáta
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Gažicová Alexandra
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Gbúrová Marcela
(Dr. h. c, PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FSV Aktuálny Úplný
Gerši Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Godány Andrej
(doc., Ing., CSc.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Graca Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Gracová Sláva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Gregorík Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Grominová Andrea
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Grondžák Karol
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Guťan Dušan
(Ing., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Habaj Michal
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Habiňák Andrej
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Halenár Róbert
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Haršány Ján
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Havrlentová Michaela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Hegerová Dagmar Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Aktuálny Úplný
Hekelj Marija
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Henderson Karen
(doc., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2 FSV Aktuálny Úplný
Hincová Katarína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Hladíková Vladimíra
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FMK Aktuálny Úplný
Hlúšek Radoslav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Hornáček Banášová Monika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FF Aktuálny Úplný
Horník Miroslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FPV Aktuálny Úplný
Horváth Roman
(prof., PhD.)
Profesor Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave FSV Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Dudáš Ivan
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Ďurčo Peter
(prof., Mgr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
FF
Durdík Štefan
(Prof., MUDr., PhD., MPH)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
Ďurinová Eva
(PhDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Ďurková Katarína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Fabianová Andrea
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Fábry Rudolf
(PhDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Farkaš Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Farská Helena
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fašiang Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Fedič Dušan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Figedyová Marianna
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Filipec Ondřej
(Mgr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Franić Dáša
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Fraňo Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Fraštíková Simona
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Gabriška Darja
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Gajarský Lukáš
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Galbavý Štefan
(prof., MUDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
Galera Matúšová Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Gálik Slavomír
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Gáliková Tolnaiová Sabína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Gallová Simona
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Garaj Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Gašpar Ľudovít
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
Gašparová Renáta
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Gažicová Alexandra
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Gbúrová Marcela
(Dr. h. c, PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
FSV
Gerši Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Godány Andrej
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Graca Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Gracová Sláva
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Gregorík Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Grominová Andrea
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Grondžák Karol
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Guťan Dušan
(Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV
Habaj Michal
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Habiňák Andrej
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Halenár Róbert
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Haršány Ján
(MUDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Havrlentová Michaela
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Hegerová Dagmar Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Hekelj Marija
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Henderson Karen
(doc., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 2
FSV
Hincová Katarína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Hladíková Vladimíra
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FMK
Hlúšek Radoslav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Hornáček Banášová Monika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FF
Horník Miroslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FPV
Horváth Roman
(prof., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
FSV

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.