Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 194
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Chovanec Alexej
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Chromčíková Mária
(doc., Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Ilievová Ľubica
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Ivanová Eva
(Ing., CSc.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Jakubčinová Martina
(Ing., PhD., MBA)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Jamrichová Martina
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Janas Karol
(doc., PhDr. PaedDr., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Janeková Mariana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Janík Róbert
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Jarábková Iveta
(Mgr.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Jašková Dana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Júdová Jana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Jurdíková Kamila
(PhDr.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Jus Milan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Kačalová Katarína
(PhDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Káčerik Marek
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Kaňková Hana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Karbach Rolf
(prof., Dr., DrSc.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Kaščák Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Kašlíková Katarína
(PhDr.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Kianicová Marta
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Klein Jiří
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Klement Róbert
(doc., Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Kobyľák Juraj
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Koišová Silvia
(Mgr.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Koišová Eva
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Koišová Jana
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 FZ Aktuálny | Úplný
Kopal Ivan
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Kopecká Iveta Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 FZ Aktuálny | Úplný
Kopecký Ivan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Kopiláková Beáta
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Kopilec Garabášová Mária
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Kordoš Marcel
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Kostolániová Alena Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Koštialiková Daniela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Kotyra Ján
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Kováčiková Petra
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Kováčová Katarína
(Mgr.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Krajčo Karol
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Krajčovičová Zdenka
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Krajčovičová Lenka
(PhDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Krajňáková Emília
(doc., CSc.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Králik Ivan
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Kráľová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FSEV Aktuálny | Úplný
Králová Eva
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FZ Aktuálny | Úplný
Kraxner Jozef
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Aktuálny | Úplný
Krbaťa Michal
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FŠT Aktuálny | Úplný
Krmela Jan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Krmelová Vladimíra
(doc., Ing., PhD.)
Docent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne FPT Aktuálny | Úplný
Kucharčík Rudolf
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 16.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.