Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 668
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Bizoňová Monika
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Blaho Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Blahút Miloš
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Bobuľská Lenka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Bočák Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Bodnárová Miloslava
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Bodnárová Martina
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Boguská Danka
(Ing. Bc. MSc., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Boháč Vojtech
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Bokša Vladimír
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Bolfíková Eva
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Boroňová Iveta
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Borsík Ján
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Boržíková Iveta
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Bosá Monika
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Bourdier Michel René Joseph Lektor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Bozogáňová Miroslava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Brajerčík Ján
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Brestovičová Alexandra
(PhDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Briškár Juraj
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Brodňanská Erika
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove 2 FF Aktuálny | Úplný
Bruncková Miroslava
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Buday Maroš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Búgelová Tatiana
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Bujňák Jozef
(MUDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Burdová Anna
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Burgerová Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Cap Alexander
(prof., ThDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny | Úplný
Capek Slavomír
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Cibríková Silvia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Cimermanová Ivana
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Cinová Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Cirner Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Citriaková Zdenka
(Mgr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Cmorejová Viera
(PaedDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Cocuľová Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Coranič Jaroslav
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Csanády Alexander
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Csatáryová Mária
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Cuperová Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Czarny Wojciech Jerzy
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Čarnoká Tatiana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Čech Pavol
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Čech Vladimír
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Čekanová Tatiana
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Čema Vladimír
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Čenčariková Hana
(RNDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Černá Marie
(doc., MUDr., Ph.D.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Černotová Marta
(doc., PhDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Čitbaj František
(doc., ICDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.