Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 510
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Dirbák Matúš
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Dirner Vojtech
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Djovčoš Martin
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Dobrík Michal
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Dobrík Zdenko
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Dorčák Štefan
(PhDr.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Doušková Alena
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Dove Michael Eliot
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Drímal Marek
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Dubovská Miriam
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Dulovics Mário
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Ďurana Marian
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Ďurica Milan
(prof., JUDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Ďuricová Alena
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Ďuricová Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Ďuriš Milan
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Ďurovková Dana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Elexa Ľuboš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Fabián Karol
(doc., Ing., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny Úplný
Ferenc Štefan
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Flaška Filip
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Franc Valerian
(doc., PaedDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Fridman Libor
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Fridrich Branislav
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny Úplný
Fridrichová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Gajdoš Alfonz
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Gajdošík Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Gálisová Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Galková Lucia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Gandžalová Daniela
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 PraF Aktuálny Úplný
Gáperová Svetlana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Gašparová Miroslava
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Genčiová Annamária
(Mgr., PhD.)
Lektor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Golema Martin
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Gondeková Veronika
(Mgr., PhD.)
Lektor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
González Castaňo Lara Lektor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Gorner Karol
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny Úplný
Grausová Mária
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Gregorová Bohuslava
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Grofčíková Janka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Gubalová Jolana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Gúčik Marian
(prof., Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Guffová Daniela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Gundová Petra
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny Úplný
Gura Radovan
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FPVaMV Aktuálny Úplný
Hamerlík Ladislav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Hanes Pavel
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Hanesová Dana
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny Úplný
Hanzel Pavol
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny Úplný
Haviar Miroslav
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FPV Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Dirbák Matúš
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Dirner Vojtech
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Djovčoš Martin
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Dobrík Michal
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Dobrík Zdenko
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Dorčák Štefan
(PhDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Doušková Alena
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Dove Michael Eliot
(Mgr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Drímal Marek
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Dubovská Miriam
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Dulovics Mário
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Ďurana Marian
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Ďurica Milan
(prof., JUDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Ďuricová Alena
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Ďuricová Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Ďuriš Milan
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Ďurovková Dana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Elexa Ľuboš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Fabián Karol
(doc., Ing., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPVaMV
Ferenc Štefan
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Flaška Filip
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Franc Valerian
(doc., PaedDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Fridman Libor
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Fridrich Branislav
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PraF
Fridrichová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Gajdoš Alfonz
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Gajdošík Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Gálisová Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Galková Lucia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Gandžalová Daniela
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
PraF
Gáperová Svetlana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Gašparová Miroslava
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Genčiová Annamária
(Mgr., PhD.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Golema Martin
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Gondeková Veronika
(Mgr., PhD.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
González Castaňo Lara Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Gorner Karol
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FiF
Grausová Mária
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Gregorová Bohuslava
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Grofčíková Janka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Gubalová Jolana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Gúčik Marian
(prof., Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Guffová Daniela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Gundová Petra
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
EkF
Gura Radovan
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
FPVaMV
Hamerlík Ladislav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Hanes Pavel
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Hanesová Dana
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
PdF
Hanzel Pavol
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
FPV
Haviar Miroslav
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2
FPV

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.