Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 513
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Dobrík Michal
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Dobrík Zdenko
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Dorčák Štefan
(PhDr.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Doušková Alena
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Dove Michael Eliot
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Drímal Marek
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Dubovská Miriam
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Dulovics Mário
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Ďurana Marian
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Ďurica Milan
(prof., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Ďuricová Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Ďuricová Alena
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Ďuriš Milan
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Ďurovková Dana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Elexa Ľuboš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Elexová Ľudmila
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Fabián Karol
(doc., Ing., CSc.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPVaMV Aktuálny | Úplný
Ferenc Štefan
(doc., Mgr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Flaška Filip
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Fobel Pavel
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Fobelová Daniela
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FiF Aktuálny | Úplný
Franc Valerian
(doc., PaedDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Fridman Libor
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Fridrich Branislav
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PraF Aktuálny | Úplný
Fridrichová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Gajdoš Alfonz
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Gajdošík Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Gálisová Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Galková Lucia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Gandžalová Daniela
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 PraF Aktuálny | Úplný
Gáperová Svetlana
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Gašparová Miroslava
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Golema Martin
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Gorner Karol
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Grausová Mária
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Gregorová Bohuslava
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Grofčíková Janka
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Gubalová Jolana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Gúčik Marian
(prof., Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Guffová Daniela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Gundová Petra
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici EkF Aktuálny | Úplný
Gura Radovan
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FPVaMV Aktuálny | Úplný
Gutiérrez Rubio Enrique
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FiF Aktuálny | Úplný
Gyürki Štefan
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Hamerlík Ladislav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Hanes Pavel
(prof., ThDr., PhD.)
Docent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Hanesová Dana
(prof., PaedDr., PhD.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
Hanzel Pavol
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici FPV Aktuálny | Úplný
Haviar Miroslav
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 2 FPV Aktuálny | Úplný
Heinzová Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PdF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.