Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 368
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Černák Pavel
(doc., MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Čerňanová Viera
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Ďačok Ján
(prof., MUDr. ThLic., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Dado Branislav
(Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Danišková Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Daňová Miroslava
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Dědová Mária
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Démuth Andrej
(prof., Mgr. Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave 2 PraF Aktuálny | Úplný
Deset Miloš
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave 2 PraF Aktuálny | Úplný
Dianiška Gustáv
(prof., PhDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Dobríková Patrícia
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Dobrotková Marta
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Dobrovodský Róbert
(JUDr., PhD., LL.M.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Dočkal Vladimír
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Dojčár Martin
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Doktorová Gabriela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Dolinský Juraj
(prof., ThLic. PhDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Duda Igor
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Dufka Vlastimil
(Mgr., SL.D)
Asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Dziacka Alena
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Dzurňáková Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Eliáš Karel
(prof., JUDr., Dr.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Fančovičová Jana
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Feber Jaromír
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Fedorová Katarína
(JUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Fero Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave 2 FF Aktuálny | Úplný
Fialová Jana
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Filagová Markéta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Filipek Andrej
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Franko Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Frišták Vladimír
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Füleky Mikuláš
(JUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Fúsková Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Gabaľová Veronika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Gábriš Tomáš
(prof., PhDr. JUDr., PhD. LLM. MA)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Gáfrik Róbert
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Gajdoš Roman
(Mgr. MgA., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Gajdošíková Zeleiová Jaroslava
(doc., Mgr. art., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Gajdošová Martina
(doc., JUDr. Mgr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Gerát Ivan
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Gešková Katarína
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Giertl Martin
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Godiš Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave 2 PdF Aktuálny | Úplný
Grendová Kristína
(PhDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Gubricová Janette
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Guillaume Michaela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Guľas Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Guráň Peter
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Halama Peter
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Halászová Ingrid
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 03.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.