Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 340
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Démuth Andrej
(prof., Mgr. Mgr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave 2 FF Aktuálny | Úplný
Deset Miloš
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave 2 PraF Aktuálny | Úplný
Dianiška Gustáv
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Dobríková Patricia
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave 2 FZSP Aktuálny | Úplný
Dobrotková Marta
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Dobrovodský Róbert
(JUDr., PhD., LL.M.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Dočkal Vladimír
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Dojčár Martin
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Doktorová Gabriela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Dolinský Juraj
(prof., ThLic. PhDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Dolista Josef
(Dr. h. c, ThDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Dubovská Mária
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Duda Igor
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Dufka Vlastimil
(Mgr., SL.D)
Asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Dziacka Alena
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Dzurňáková Zuzana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Eliáš Karel
(prof., JUDr., Dr.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Fagala Jozef
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Fančovičová Jana
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Feber Jaromír
(prof., PhDr., CSc.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Fero Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave 2 FF Aktuálny | Úplný
Fialová Jana
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Filagová Markéta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Filipek Andrej
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Franko Michal
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Frišták Vladimír
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Fúsková Jana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Gabaľová Veronika
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Gábriš Tomáš
(prof., JUDr. PhDr., PhD., LL.M.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Gáfrik Róbert
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Gajdoš Roman
(Mgr. MgA., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Gajdošíková Zeleiová Jaroslava
(doc., Mgr. art., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Gajdošová Martina
(doc., JUDr. Mgr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Gáliková Silvia
(prof., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave 3 FF Aktuálny | Úplný
Gerát Ivan
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Gešková Katarína
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PraF Aktuálny | Úplný
Godiš Tomáš
(Mgr.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Gojdič Ivan
(Ing. arch.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Grendová Kristína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FZSP Aktuálny | Úplný
Gubricová Janette
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Guillaume Michaela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Guľas Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Guráň Peter
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Halama Peter
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Halászová Ingrid
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Trnavská univerzita v Trnave FF Aktuálny | Úplný
Hambálková Karin
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Heczei Marek
(ThLic., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Held Ľubomír
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
Hidvéghyová Lucia
(ThDr. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave TF Aktuálny | Úplný
Hitková Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Trnavská univerzita v Trnave PdF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 03.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.