Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 1015
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Bazeľ Yaroslav
(prof., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Becková Dominika
(JUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Bednár Marián
(PhDr. ThDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Bednarčík Jozef
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Bednárová Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Bednářová Aneta
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bejdová Petra
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Belák Andrej
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Belák Jozef
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Beňačka Roman
(doc., MUDr., CSc., mim. prof.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Benetinová Zuzana
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Benka Jozef
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Benko Radoslav
(JUDr., PhD., LL.M.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Berek Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bereš Milan
(MUDr., PhD., MPH)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Berešová Petra
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bérešová Anna
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 LF Aktuálny | Úplný
Berinšter Peter Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bernátová Silvia
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Berta Patrik
(Bc.)
Lektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bertková Izabela
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bidault Valentine Lektor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 FF Aktuálny | Úplný
Bileková Timea
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Birková Anna
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Blichárová Alžbeta
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bobák Andrej
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Bobáková Viktória
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FVS Aktuálny | Úplný
Bober Peter
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bober Juraj
(prof., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bobková Adela
(MDDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bohó Alexander
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bojková Bianka
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Boleková Adriana
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bolerázska Beáta
(MDDr., MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bomba Alojz
(MVDr., DrSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bombara Marek
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Bóna Ján
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Bona Martin
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Bonk František
(JUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Bónová Katarína
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PriF Aktuálny | Úplný
Bónová Iveta
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Borza Peter
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Bosáková Kristína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach FF Aktuálny | Úplný
Bosáková Lucia
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Brandeburová Andrea
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Breichová Lapčáková Marta
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach PraF Aktuálny | Úplný
Brenišin Marek
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Brezina Jozef
(MUDr.)
Asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Breznoščáková Dagmar
(MUDr., Ph.D.)
Odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach LF Aktuálny | Úplný
Brodňanská Erika
(doc., Mgr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2 FF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 11 16 21 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.