Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 895
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Benková Marta
(doc., Ing., CSc.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Benková Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bereš Matej
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Berežný Štefan
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Bičejová Ľuba
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Bidault Valentine Lektor Technická univerzita v Košiciach 2 Aktuálny | Úplný
Bidulská Jana
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Bielousová Rimma
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Biňas Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Bindzár Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Bindzárová Gergeľová Marcela
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Biroš Milan
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Blaško Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Blaško Daniel
(Ing., PhD., MBA)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Blažek Josef
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Blišťan Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Blišťanová Monika
(doc., Ing., PhD., MBA, LL.M)
Docent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Bobčák Ladislav
(Ing. arch., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Bober Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Bobíková Diana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Bocan Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Bocko Jozef
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Bočková Andrea
(Ing. arch., ArtD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Bogdanovská Gabriela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Bokša Peter
(Ing.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Borková Lýdia
(Mgr.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Botko František
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Bréda Róbert
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Brestovič Tomáš
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Brezinová Janette
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Brutovská Gizela
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Bucko Samuel
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Bucko Jozef
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Bugár Gabriel
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Bujňáková Michaela
(Mgr. art., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Buleca Ján
(doc., Ing. MVDr., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Buľko Branislav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Bullová Iveta
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Bundzel Marek
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Burák Dušan
(Ing. arch., CSc.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Burger Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Butka Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Cabúk Pavol
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Capik Pavol
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Cehlár Michal
(Dr. h. c, Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Cimbala Roman
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Coranič Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Csikósová Adriana
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Cymbalák Dávid
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Czap Július
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 10 14 18 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 11.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.