Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 269
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Gálová Jana
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Gancarčíková Soňa
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Gazdová Markéta
(PharmDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Goldová Mária
(prof., MVDr., PhD.)
Profesor Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Hadbavný Michal
(Ing., CSc.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Hajdučková Vanda
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Halán Miloš
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Halušková Jana
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Harvanová Jarmila
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Heinová Dagmar
(doc., MVDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Herich Róbert
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Hisira Vladimír
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Hluchý Marian
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Holečková Beáta
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Holovská Katarína
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Horňák Slavomír
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Horňáková Ľubica
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Horňáková Petra
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Horný Milan
(PharmDr.)
Asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Hromada Rudolf
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Hrušková Tatiana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Hudák Alexander
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Hura Vladimír
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Hurníková Zuzana
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Húska Miroslav
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Chvojka Dušan
(MVDr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Iglódyová Adriana
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Jacková Anna
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Jevinová Pavlina
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Jurkaninová Sabína
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kadaši Marián
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kachnič Ján
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Karaffová Viera
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Karamanová Michaela
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Karasová Martina
(MVDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Karolová Renáta
(Ing.)
Asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kaucká Petra
(PharmDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Király Ján
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Knap Viliam
(PhDr., PhD., MHA, MPH)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 Aktuálny | Úplný
Kočišová Alica
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kolesárová Mária
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Komorová Petronela
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kopcsayová Diana
(RNDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Koréneková Beáta
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Korim Peter
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Korimová Jana
(Ing. MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Korytár Ľuboš
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Kostecká Zuzana
(doc., MVDr., PhD.)
Docent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Koščo Ján
(MVDr.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
Koščová Jana
(MVDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 08.01.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.