Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 316
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Dušek Dušan
(prof., Mgr.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Farkašová Eva
(Mgr.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Fekete Vladislava
(Mgr. art., ArtD.)
Výskumný pracovník - výskumník Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Ferancová Božena
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Ferienčíková Agnesa
(Mgr. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Ferková Eva
(prof., PhDr., PhD.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Filová Eva
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Finta Ivan
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Flamová Zuzana
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Flašková Elena
(doc., PhDr.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Frajštáková Martina
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Friedová Hana
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Gajan Ivan
(prof., Mgr. art.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Gajdošová-Tolarová Barbora
(Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Galla Ján
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Gejdoš Jakub
(Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Grecmanová Marcela
(doc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Gubčová Eva
(doc., PhDr., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Hanáková Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Hardoš Jozef
(prof., Mgr., ArtD.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Hašková Katarína
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Heinzová Mária
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Herényiová Gabriela
(PhDr., CSc.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 HTF Aktuálny | Úplný
Hessová Barbara
(doc., Mgr. art., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Hledíková Ida
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave DF Aktuálny | Úplný
Holblingová Anna
(prof., Mgr., ArtD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Hollý Marek
(Ing. arch.)
Asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Holováč Igor
(Mgr. art.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Horváth Jozef
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Hošek Jozef
(doc., Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Hriešik Maja
(Mgr. art., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Hrínová Barbora
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Hrubovčák Albert
(Mgr., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 HTF Aktuálny | Úplný
Hudec Norbert
(Mgr. art., ArtD.)
Asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Chodasová Zuzana
(doc., Ing., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 HTF Aktuálny | Úplný
Chomo Richard
(Mgr. art.)
Asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Chovanec Lenka
(Mgr. art., ArtD.)
Asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Chrapková Ivana Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Christov Martin Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Iršai Jevgenij
(prof., Mgr., PhD.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Ivan Miroslav
(Mgr. art.)
Asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Ivanov Stefan
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Jablokov Alexander
(doc., Mgr., ArtD.)
Docent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Jágerský Jakub
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Jarová Xénia
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Jartim Juraj
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Javorka Peter Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
Ježo Marek
(Ing., ArtD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave FTF Aktuálny | Úplný
Joniaková Zuzana
(Ing. Mgr., PhD.)
Odborný asistent Vysoká škola múzických umení v Bratislave 2 DF Aktuálny | Úplný
Juhaňáková Blanka
(prof., MgA., ArtD.)
Profesor Vysoká škola múzických umení v Bratislave HTF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 16.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.