Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 3124
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Bača Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Bačík Peter
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Bačík Vladimír
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Bačinský Martin
(MDDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Báčkaiová Klaudia
(Mgr.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave Aktuálny Úplný
Bačová Macáková Veronika
(MDDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bada Viliam
(prof., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bágeľová Poláková Silvia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Bachárová Ljuba
(MUDr., DrSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bachleda Teodor
(MUDr., PhD., MBA)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Baisová Andrea
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bajzík Peter
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny Úplný
Bajzíková Ľubica
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny Úplný
Bakoš Oliver
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave 2 FF Aktuálny Úplný
Bakoš Ján
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bakošová Zlatica
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Bakošová Anetta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Bakytová Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Balázsiová Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Baláž Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny Úplný
Balážová Patrícia
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Balažová Andrea
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny Úplný
Balco Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny Úplný
Baldovič Marián
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Balek Vladimír
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Bálentová Soňa
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Balga Tibor
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ Aktuálny Úplný
Balhárek Tomáš
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Balko Ľudovít
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Ballová Jana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
BALOGOVÁ Soňa
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Bandura Peter
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Bánovčin Peter
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Bánovčinová Ľubica
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Bánovský Juraj
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Banyár Milan
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Barák Ľubomír
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Baran Igor
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ Aktuálny Úplný
Baránková Martina
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny Úplný
Baranovičová Eva
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
BARCZI Tomáš
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny Úplný
Barkociová Jana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Barlík Peter
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Barnau Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Barošková Želmíra
(RNDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Barrer John Peter Butler
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Barta Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Barta Tibor
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Bartalošová Perla
(PhDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Barteková Monika
(doc., RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Bača Martin
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Bačík Peter
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Bačík Vladimír
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Bačinský Martin
(MDDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Báčkaiová Klaudia
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
Bačová Macáková Veronika
(MDDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bada Viliam
(prof., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bágeľová Poláková Silvia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Bachárová Ljuba
(MUDr., DrSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bachleda Teodor
(MUDr., PhD., MBA)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Baisová Andrea
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bajzík Peter
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FM
Bajzíková Ľubica
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FM
Bakoš Oliver
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
FF
Bakoš Ján
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bakošová Zlatica
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Bakošová Anetta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Bakytová Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Balázsiová Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Baláž Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FM
Balážová Patrícia
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Balažová Andrea
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FaF
Balco Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FM
Baldovič Marián
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Balek Vladimír
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Bálentová Soňa
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Balga Tibor
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FTVŠ
Balhárek Tomáš
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Balko Ľudovít
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Ballová Jana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
BALOGOVÁ Soňa
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
LF
Bandura Peter
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Bánovčin Peter
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Bánovčinová Ľubica
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Bánovský Juraj
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Banyár Milan
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Barák Ľubomír
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Baran Igor
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FTVŠ
Baránková Martina
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FSEV
Baranovičová Eva
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
BARCZI Tomáš
(MUDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
LF
Barkociová Jana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Barlík Peter
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Barnau Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Barošková Želmíra
(RNDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Barrer John Peter Butler
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Barta Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Barta Tibor
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Bartalošová Perla
(PhDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Barteková Monika
(doc., RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.