Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 3080
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Bačík Peter
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Bačinský Martin
(MDDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Báčkaiová Klaudia
(Mgr.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave Aktuálny | Úplný
Bada Viliam
(prof., MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Baďurík Jozef
(prof., PhDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Bágeľová Poláková Silvia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Bachárová Ljuba
(MUDr., DrSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bachleda Teodor
(MUDr., PhD., MBA)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Baisová Andrea
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bajzíková Ľubica
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny | Úplný
Baka Tomáš
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bakoš Ján
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bakoš Oliver
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave 2 FF Aktuálny | Úplný
Bakošová Zlatica
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Bakytová Jana
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Balázsiová Zuzana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Baláž Miroslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny | Úplný
Balážová Patrícia
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Balažová Andrea
(PharmDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Balco Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny | Úplný
Baldovič Marián
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Balek Vladimír
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Bálentová Soňa
(MVDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Balga Tibor
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ Aktuálny | Úplný
Balhárek Tomáš
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Balko Ľudovít
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Balková Mária
(Mgr.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
BALOGHOVÁ Andrea
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
BALOGOVÁ Soňa
(Doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 3 LF Aktuálny | Úplný
Bandura Peter
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Bánovčin Peter
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Bánovčin Peter
(prof., MUDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Bánovčinová Ľubica
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Banyár Milan
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Barák Ľubomír
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Baran Igor
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ Aktuálny | Úplný
Baránková Martina
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny | Úplný
Baranovičová Eva
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
BARCZI Tomáš
(MUDr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Barkociová Jana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Barlík Peter
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Barnau Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Barošková Želmíra
(RNDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Barrer John Peter Butler
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Barta Tibor
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Barta Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Barteková Monika
(doc., RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Bartková Viera
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Bartoníková Kamila
(PharmDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Bartoňová Miroslava
(prof., PaedDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 16 32 47 62 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 08.07.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.