Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 3124
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Harangozó Stanislav
(doc., akad. mal.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Harčaríková Terézia
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Hardoš Pavol
(Mgr. M. A., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny Úplný
Harman Radoslav
(doc., Mgr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Harmaňošová Elena
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Harvan Vladimír
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Harvanová Silvia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Hasa Jaroslav
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Haško Jozef Výskumný pracovník - technik Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Hatalová Antónia
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Hatok Jozef
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Hatoková Zuzana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Hauskrechtová Viera
(PhDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Havelková Mária
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny Úplný
HAVERLÍKOVÁ Viera
(Doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FMFI Aktuálny Úplný
Haviarová Zora
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Havlíčeková Zuzana
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Havrlentová Darina
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Heinrich Carola
(Dr. phil.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Heľpianská Lýdia
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Henderson Karen
(doc., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FSEV Aktuálny Úplný
Hennel Michal
(MUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Hensel Karol
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Herda Pavol Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Herényiová Gabriela
(PhDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FF Aktuálny Úplný
Heretik Anton
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Heretik Anton
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Herich Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FaF Aktuálny Úplný
Herichová Iveta
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Hertelová Martina
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Hešková Gabriela
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Hianik Tibor
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Hiller Edgar
(prof., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Hirjak Dušan
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Hirošová Katarína
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Hitka Tomáš
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Hlad Ľubomír
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 RCBF Aktuálny Úplný
Hladíková Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Hlava Tomáš
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Hlavatá Tereza
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Hlavatá Hudáčková Natália
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny Úplný
Hlavatý Tibor
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Hlavčáková Svetlana
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Hlina Marek
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny Úplný
Hlinková Edita
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Hlôšková Anna
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny Úplný
Hlubina Richard
(doc., RNDr., DrSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny Úplný
Hnátová Mária
(MUDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Hnilicová Petra
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny Úplný
Hnilicová Silvia
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Harangozó Stanislav
(doc., akad. mal.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Harčaríková Terézia
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Hardoš Pavol
(Mgr. M. A., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FSEV
Harman Radoslav
(doc., Mgr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Harmaňošová Elena
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Harvan Vladimír
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Harvanová Silvia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Hasa Jaroslav
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Haško Jozef Výskumný pracovník - technik Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Hatalová Antónia
(MUDr., PhD.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Hatok Jozef
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Hatoková Zuzana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Hauskrechtová Viera
(PhDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Havelková Mária
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PraF
HAVERLÍKOVÁ Viera
(Doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
FMFI
Haviarová Zora
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Havlíčeková Zuzana
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Havrlentová Darina
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Heinrich Carola
(Dr. phil.)
Lektor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Heľpianská Lýdia
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Henderson Karen
(doc., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
FSEV
Hennel Michal
(MUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Hensel Karol
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Herda Pavol Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Herényiová Gabriela
(PhDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
FF
Heretik Anton
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Heretik Anton
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Herich Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
FaF
Herichová Iveta
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Hertelová Martina
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Hešková Gabriela
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Hianik Tibor
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Hiller Edgar
(prof., RNDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Hirjak Dušan
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Hirošová Katarína
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Hitka Tomáš
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Hlad Ľubomír
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave 2
RCBF
Hladíková Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Hlava Tomáš
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Hlavatá Tereza
(MUDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Hlavatá Hudáčková Natália
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PriF
Hlavatý Tibor
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF
Hlavčáková Svetlana
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Hlina Marek
(Mgr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
PdF
Hlinková Edita
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Hlôšková Anna
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FF
Hlubina Richard
(doc., RNDr., DrSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
FMFI
Hnátová Mária
(MUDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Hnilicová Petra
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
JLF
Hnilicová Silvia
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Univerzita Komenského v Bratislave
LF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.