Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 3080
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Harčaríková Terézia
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Hardoš Pavol
(Mgr. M. A., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny | Úplný
HARGAŠ Marián
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Harman Radoslav
(doc., Mgr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Harmaňošová Elena
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Harvan Vladimír
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Harvanová Silvia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Hasa Jaroslav
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Haško Jozef Výskumný pracovník - technik Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Hatalová Antónia
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Határ Ctibor
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 PdF Aktuálny | Úplný
Hatok Jozef
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Hatoková Zuzana
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Havelková Mária
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Haviarová Zora
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Havlíčeková Zuzana
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Hebedová Petra
(Mgr., PhD.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Hederlingová Júlia
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Heinrich Carola
(Dr. phil.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Heľpianská Lýdia
(doc., MUDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Henderson Karen
(doc., Dr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FSEV Aktuálny | Úplný
Hennel Michal
(MUDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Hensel Karol
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Herda Pavol Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Herényiová Gabriela
(PhDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FF Aktuálny | Úplný
Heretik Anton
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Heretik Anton
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FF Aktuálny | Úplný
Herich Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FaF Aktuálny | Úplný
Herichová Iveta
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Hertelová Martina
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Hešková Gabriela
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Hianik Tibor
(prof., RNDr., DrSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Hiller Edgar
(prof., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Hirjak Dušan
(doc., MUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Hirošová Katarína
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Hitka Tomáš
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Hjerpe Maurits
(Mgr.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Hlad Ľubomír
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 RCBF Aktuálny | Úplný
Hladíková Katarína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Hlava Tomáš
(Mgr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Hlavatá Tereza
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Hlavatá Hudáčková Natália
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Hlavatý Tibor
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Hlavčáková Svetlana
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Hlinková Edita
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Hlôšková Anna
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Hlubina Richard
(doc., RNDr., DrSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Hnátová Mária
(MUDr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Hnilica Radoslav
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Hnilicová Petra
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
«« 1 14 15 16 17 18 19 20 32 47 62 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 24.09.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.