Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 904
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Šarga Patrik
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny Úplný
Ščerbáková Barbora
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Šebo Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny Úplný
Šebová Miriam
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny Úplný
Šeminský Jaroslav
(doc., Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny Úplný
Šidlovská Ľuboslava
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny Úplný
Šimková Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Šimoňák Slavomír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Šimšík Dušan
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny Úplný
Šivecký Alojz Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny Úplný
Škovránek Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Škvareková Erika
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Škvarla Jiří
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Šlapák Viktor
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Šmelko Miroslav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny Úplný
Šmeringaiová Anna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny Úplný
Šmídová Natália
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Šmihulová Jana
(M.Sc., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Šofranko Marian
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Šolc Marek
(doc., Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny Úplný
Šoltés Vincent
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny Úplný
Šoltés Michal
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny Úplný
Šoltýs Róbert
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny Úplný
Šoltysová Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny Úplný
Špak Matej
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny Úplný
Špaldonová Darina
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Šťastná Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Štefanco Martin
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny Úplný
Števulová Nadežda
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny Úplný
Štiblárová Ľubica
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny Úplný
Štofa Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny Úplný
Štrba Ľubomír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Štyriaková Darina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Šugerek Peter
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny Úplný
Šuch Dušan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny Úplný
Šulej Radoslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny Úplný
Šuliková Veronika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny Úplný
Švajlenka Jozef
(Ing., PhD., MBA)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny Úplný
Švecová Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny Úplný
Švický Rastislav
(PaedDr.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny Úplný
Ťahlová Slavomíra
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny Úplný
Tajkov Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny Úplný
Talian Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny Úplný
Ťapák Peter
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny Úplný
Tauš Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Taušová Marcela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Tažiková Alena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny Úplný
Teplická Katarína
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Terpák Ján
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny Úplný
Terpáková Eva
(RNDr., CSc.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Šarga Patrik
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SjF
Ščerbáková Barbora
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Šebo Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SjF
Šebová Miriam
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
EkF
Šeminský Jaroslav
(doc., Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SjF
Šidlovská Ľuboslava
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SjF
Šimková Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Šimoňák Slavomír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Šimšík Dušan
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SjF
Šivecký Alojz Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
LetF
Škovránek Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Škvareková Erika
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Škvarla Jiří
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Šlapák Viktor
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Šmelko Miroslav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
LetF
Šmeringaiová Anna
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FVT
Šmídová Natália
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Šmihulová Jana
(M.Sc., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Šofranko Marian
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Šolc Marek
(doc., Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FMMR
Šoltés Vincent
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
EkF
Šoltés Michal
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
EkF
Šoltýs Róbert
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SvF
Šoltysová Zuzana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FVT
Špak Matej
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SvF
Špaldonová Darina
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Šťastná Jana
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Štefanco Martin
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SvF
Števulová Nadežda
(prof., RNDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SvF
Štiblárová Ľubica
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
EkF
Štofa Tomáš
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
EkF
Štrba Ľubomír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Štyriaková Darina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Šugerek Peter
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
EkF
Šuch Dušan
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FU
Šulej Radoslav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
LetF
Šuliková Veronika
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
EkF
Švajlenka Jozef
(Ing., PhD., MBA)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SvF
Švecová Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FEI
Švický Rastislav
(PaedDr.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
Ťahlová Slavomíra
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
EkF
Tajkov Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FU
Talian Juraj
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SvF
Ťapák Peter
(Ing.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
EkF
Tauš Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Taušová Marcela
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Tažiková Alena
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SvF
Teplická Katarína
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Terpák Ján
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
FBERG
Terpáková Eva
(RNDr., CSc.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Technická univerzita v Košiciach
SvF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.