Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 3089
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Gvozdjáková Anna
(prof., RNDr., DrSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Gyarfaš František
(Ing., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Gyárfášová Oľga
(doc., PhDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FSEV Aktuálny | Úplný
Habala Ladislav
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Habalová Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Habán Miroslav
(doc., Ing., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave 2 FaF Aktuálny | Úplný
Hacaj Michal
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Hacek Ján
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Hafera Miroslav
(Mgr.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave RCBF Aktuálny | Úplný
Hagarová Barbara
(MUDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Hagarová Ingrid
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Haid Ingrid
(RNDr.)
Lektor Univerzita Komenského v Bratislave Aktuálny | Úplný
Hajduchová Alena
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Hajdúk Michal
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
HÁJKOVÁ Marta
(MUDr., CSc.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave 2 LF Aktuálny | Úplný
Hajnišová Edita
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Hajská Marianna
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Hajtman Andrej
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Haláková Zuzana
(doc., PaedDr. RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Haláková Milota
(Mgr.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Halas Juraj
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Halás Vančová Martina
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FM Aktuálny | Úplný
Halásová Eva
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Halašková Mária
(Mgr.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Halašová Erika
(prof., RNDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Halická Margaréta
(doc., RNDr., CSc.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Halička Juraj
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Halko Radoslav
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Haľko Jozef
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave RCBF Aktuálny | Úplný
Hamar Dušan
(prof., MUDr., PhD.)
Profesor Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ Aktuálny | Úplný
Hamar Juraj
(doc., Mgr., CSc.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Hamar Tomáš
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Hamráková Andrea
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Hamranová Anežka
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Hamuľák Juraj
(doc., JUDr., PhD.)
Docent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Hamuľák Ondrej
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Hamuľáková Zuzana
(JUDr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PraF Aktuálny | Úplný
Hanáček Ján
(prof., MUDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Hanajík Peter
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PriF Aktuálny | Úplný
Hanáková Myroslava Asistent Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Hankerová Kristína
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave PdF Aktuálny | Úplný
Hanko Martin
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave JLF Aktuálny | Úplný
Hans Barbora
(PharmDr.)
Asistent Univerzita Komenského v Bratislave FaF Aktuálny | Úplný
Hanuljaková Slávka
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Hanus Radoslav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave EBF Aktuálny | Úplný
Hanuska Eduard Výskumný pracovník - technik Univerzita Komenského v Bratislave FMFI Aktuálny | Úplný
Hanušovská Eva
(RNDr., CSc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Hanzel Igor
(doc., PhDr., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
Hapalová Zuzana
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Univerzita Komenského v Bratislave LF Aktuálny | Úplný
Hapčová Margaréta
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Univerzita Komenského v Bratislave FF Aktuálny | Úplný
«« 1 13 14 15 16 17 18 19 32 47 62 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.10.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.