Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 668
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Volčko Vladimír
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Vooková Marianna
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Vravec Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Vužňáková Katarína
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Zahatňanská Mária
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Zákutná Sandra
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Zapotoková Mariana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Zazula Roman
(doc., MUDr., Ph.D.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Zbihlejová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Zbojan Martin
(doc., akad. mal., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Zibrínová Ľubica
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Zigová Michaela
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Žemberová Viera
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Žifčák Marek
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Živčák Jozef
(prof., Dr. h. c. Ing., PhD., MPH)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove 2 FZO Aktuálny Úplný
Žolnová Jarmila
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Žultáková Silvia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Župina Miroslav
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Volčko Vladimír
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Vooková Marianna
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Vravec Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Vužňáková Katarína
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Zahatňanská Mária
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Zákutná Sandra
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Zapotoková Mariana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Zazula Roman
(doc., MUDr., Ph.D.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Zbihlejová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Zbojan Martin
(doc., akad. mal., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Zibrínová Ľubica
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Zigová Michaela
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Žemberová Viera
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Žifčák Marek
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Živčák Jozef
(prof., Dr. h. c. Ing., PhD., MPH)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove 2
FZO
Žolnová Jarmila
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Žultáková Silvia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Župina Miroslav
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PBF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.