Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 668
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Volčko Vladimír
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Vooková Marianna
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Vravec Ján
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Vužňáková Katarína
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Zahatňanská Mária
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Zákutná Sandra
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Zapotoková Mariana
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Zazula Roman
(doc., MUDr., Ph.D.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Zbihlejová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Zbojan Martin
(doc., akad. mal., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Zibrínová Ľubica
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Zigová Michaela
(RNDr., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Žemberová Viera
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Žifčák Marek
(Bc.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Živčák Jozef
(prof., Dr. h. c. Ing., PhD., MPH)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove 2 FZO Aktuálny | Úplný
Žolnová Jarmila
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Žultáková Silvia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Župina Miroslav
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove PBF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.