Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 895
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Rákay Róbert
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Raschman Pavel
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Remeteiová Dagmar
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Révészová Libuša
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Rimár Miroslav
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Roháčová Tatiana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Rónai Peter
(prof., PhDr., akad. mal.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Rosová Andrea
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Roth Oto
(Ing., CSc.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Rovňák Marián
(doc., Ing., CSc.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Rozenberg Róbert
(Ing., PhD., Ing.-Paed.IGIP)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Rudy Vladimír
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Rusnák Rastislav
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Ružbarský Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Ružičková Silvia
(doc., RNDr., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FMMR Aktuálny | Úplný
Rybár Radim
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Rybár Pavol
(Dr. h. c, Ing., PhD.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Sabadka Dušan
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Sabo Jozef
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Sabol Tomáš
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Sabol Patrik
(Ing.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Sabol Peter
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Sabová Janka
(prof., Dr. Ing.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Salaiová Brigita
(doc., Ing., CSc.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Sarnovský Ján
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Sarnovský Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Sečka Lukáš
(Ing. arch., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FU Aktuálny | Úplný
Sedláková Anna
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Segľa Štefan
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Semančíková Miroslava
(Mgr.)
Lektor Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Semanová Ivana
(JUDr.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Semanová Hedviga
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach Aktuálny | Úplný
Semjon Ján
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Semrád Karol
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Seňová Andrea
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Shejbalová Muchová Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Schnitzer Marek
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Schrötter Martin
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach LetF Aktuálny | Úplný
Schrötter Štefan
(RNDr., CSc.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Sičáková Alena
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Sidor Csaba
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Sidorová Marina
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Simkulet Vladimír
(doc., Ing., PhD.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FVT Aktuálny | Úplný
Sinay Juraj
(prof., Dr. h. c. Ing., DrSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Sinčák Peter
(prof., Ing., CSc.)
Profesor Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
Singovszká Eva
(Ing., PhD.)
Výskumný pracovník - výskumník Technická univerzita v Košiciach SvF Aktuálny | Úplný
Siničáková Marianna
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach EkF Aktuálny | Úplný
Sisol Martin
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach FBERG Aktuálny | Úplný
Sivák Peter
(doc., Ing., PhD.)
Docent Technická univerzita v Košiciach SjF Aktuálny | Úplný
Skala Peter
(Mgr.)
Odborný asistent Technická univerzita v Košiciach FEI Aktuálny | Úplný
«« 1 5 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 14.01.2020. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.