Register zamestnancov

 
Počet výsledkov hľadania: 668
Stiahnuť vo formáte XML
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Šteflová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Šterbáková Katarína
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Štubňa Arnold
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Šturák Peter
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Šuličová Andrea
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Šuščáková Stanislava
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Šuťáková Valentína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Švajková Tatiana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Švaňa Lukáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Švedová Milena
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Švorc Peter
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Tej Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove 2 FM Aktuálny | Úplný
Telepák Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Tirpák Peter
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Tkáč Martin
(ThLic., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Tkáč Oleg
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Tkáčová Ľubomíra
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Tlučáková Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Tokár Michal
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Tokarčíková Katarína
(Bc.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Tomášiková Slavomíra
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Tomášová Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Tomčíková Ľuba
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Tomková Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Tomková Blanka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Török Csaba
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove 2 FM Aktuálny | Úplný
Trellová Ivana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Turčan Anton
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Uherová Zdenka
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Urbanová Katarína
(PhDr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Vadašová Bibiana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Vajo Juraj
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Vajóvá Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Valcerová Anna
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Valdmanová Klaudia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Vaľková Emília
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Vaňková Ingrida
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Varga Peter
(Ing.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Vašaničová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Vaško Andrej
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny | Úplný
Vašutová Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny | Úplný
Vavrek Roman
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny | Úplný
Velikova Snezhanka
(doc., PhD.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny | Úplný
Vencálek Jaroslav
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Vendel Štefan
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Vilček Jozef
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny | Úplný
Vitková Martina
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny | Úplný
Vizdal Marián
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Vojtek Daniel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
Vojteková Marta
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny | Úplný
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »»

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.