Register zamestnancov vysokých škôl

Počet fyzických osôb: 31 051

Dátum aktualizácie údajov: 31.12.2019

Vyhľadávanie


Počet výsledkov hľadania: 668
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Vysoká škola Fakulta Výpis
Šteflová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Šterbáková Katarína
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Štubňa Arnold
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Šturák Peter
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny Úplný
Šuličová Andrea
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Šuščáková Stanislava
(Mgr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Šuťáková Valentína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Švajková Tatiana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Švaňa Lukáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Švedová Milena
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Švorc Peter
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Tej Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove 2 FM Aktuálny Úplný
Telepák Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Tirpák Peter
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny Úplný
Tkáč Oleg
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Tkáč Martin
(ThLic., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny Úplný
Tkáčová Ľubomíra
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Tlučáková Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Tokár Michal
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Tokarčíková Katarína
(Bc.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Tomášiková Slavomíra
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Tomášová Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Tomčíková Ľuba
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Tomková Blanka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Tomková Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Török Csaba
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove 2 FM Aktuálny Úplný
Trellová Ivana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Turčan Anton
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Uherová Zdenka
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Urbanová Katarína
(PhDr.)
Asistent Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Vadašová Bibiana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Vajo Juraj
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny Úplný
Vajóvá Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Valcerová Anna
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Valdmanová Klaudia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Vaľková Emília
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Vaňková Ingrida
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Varga Peter
(Ing.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Vašaničová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Vaško Andrej
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Prešovská univerzita v Prešove GKTF Aktuálny Úplný
Vašutová Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove PdF Aktuálny Úplný
Vavrek Roman
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FM Aktuálny Úplný
Velikova Snezhanka
(doc., PhD.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove Aktuálny Úplný
Vencálek Jaroslav
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Vendel Štefan
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Vilček Jozef
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Prešovská univerzita v Prešove FHPV Aktuálny Úplný
Vitková Martina
(PhDr.)
Lektor Prešovská univerzita v Prešove FZO Aktuálny Úplný
Vizdal Marián
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Vojtek Daniel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Vojteková Marta
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Prešovská univerzita v Prešove FF Aktuálny Úplný
Priezvisko Meno Zaradenie zamestnanca Výpis
Vysoká škola
Fakulta
Šteflová Lucia
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Šterbáková Katarína
(RNDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Štubňa Arnold
(Ing.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Šturák Peter
(prof., ThDr., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
GKTF
Šuličová Andrea
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Šuščáková Stanislava
(Mgr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Šuťáková Valentína
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Švajková Tatiana
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Švaňa Lukáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Švedová Milena
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Švorc Peter
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Tej Juraj
(doc., Ing., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove 2
FM
Telepák Tomáš
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Tirpák Peter
(doc., ThDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
GKTF
Tkáč Oleg
(Ing., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Tkáč Martin
(ThLic., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
GKTF
Tkáčová Ľubomíra
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Tlučáková Lenka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Tokár Michal
(doc., PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Tokarčíková Katarína
(Bc.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Tomášiková Slavomíra
(doc., PaedDr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Tomášová Eva
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Tomčíková Ľuba
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Tomková Blanka
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Tomková Anna
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Török Csaba
(doc., RNDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove 2
FM
Trellová Ivana
(Mgr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Turčan Anton
(MUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Uherová Zdenka
(PaedDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Urbanová Katarína
(PhDr.)
Asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Vadašová Bibiana
(MUDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Vajo Juraj
(Mgr. art., ArtD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
GKTF
Vajóvá Mária
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Valcerová Anna
(prof., PhDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Valdmanová Klaudia
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Vaľková Emília
(PhDr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Vaňková Ingrida
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Varga Peter
(Ing.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Vašaničová Petra
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Vaško Andrej
(JUDr.)
Zamestnanec vykonávajúci činnosti VŠ učiteľa mimo prac. pomeru Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
GKTF
Vašutová Anna
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
PdF
Vavrek Roman
(PhDr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FM
Velikova Snezhanka
(doc., PhD.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
Vencálek Jaroslav
(prof., PaedDr., CSc.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Vendel Štefan
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Vilček Jozef
(prof., Ing., PhD.)
Profesor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FHPV
Vitková Martina
(PhDr.)
Lektor Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FZO
Vizdal Marián
(doc., PhDr., CSc.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Vojtek Daniel
(Mgr., PhD.)
Odborný asistent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF
Vojteková Marta
(doc., Mgr., PhD.)
Docent Aktuálny Úplný
Prešovská univerzita v Prešove
FF

Legenda

ikonka v prvom stĺpci znamená, že zamestnanec je aktuálne garantom študijného programu
2 ikonka s číslom v stĺpci Vysoká škola znamená počet vysokých škôl, kde má zamestnanie
Vysoká škola aktualizovala naposledy údaje dňa 15.04.2019. Úplný výpis zobrazuje aj skončené zamestnania a informácie o predchádzajúcom garantovaní.